Διοίκηση

Προεδρείο :

Πρόεδρος, Δημήτρης Βαργιάμης(σύνδεσμος Θεσσαλονίκης)

Α΄ Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Κα¨ιλάρης(σύνδεσμος Καβάλας)

Β’ Αντιπρόεδρος, Αθανάσιος Στρουμπούλης(σύνδεσμος Αθηνών)

Γενικός γραμματέας, Μιχαήλ Κατσαρός (σύνδεσμος Πειραιά)

Ταμίας. Κωνσταντίνος Σαγώνας(σύνδεσμος Λάρισας)

Αν. γ. γραμματέας, Ηρακλής Δαριβιανάκης(σύνδεσμος Ηρακλείου)

Αν. Ταμίας, Θεόδωρος Τουτζιαράκης(σύνδεσμος Αθηνών)

Σύμβουλοι :

Kωνσταντίνος Αθνασόπουλος (σύνδεσμος Ηλείας)

Αντώνης Γιώρας(σύνδεσμος Ξάνθης)

Ιωάννης Καραπινίδης(σύνδεσμος Θεσσαλονίης)

Θεόδωρος Κουτσαντώνης (σύνδεσμος Πάτρας)

Κωνσταντίνος Λάππας(σύνδεσμος Αθηνών)

Γεράσιμος Μιχαλάκης(σύνδεσμος Μεγάρων)

Βασίλης Μπάρμπας(σύνδεσμος Ιωαννίνων)

Ιορδάνης Παπαδόπουλος(σύνδεσμος Κοζάνης)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γιάννης Εμ. Χατζηκωνσταντίνου – δημοσιογράφος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας – Τύπου & ειδ. Γρ. συντονισμού εργασιών

Emai: jxconstantinoy@ymail.com
Γραμματειακή υποστήριξη μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ η οποία λειτουργεί ως βοηθητικό προσωπικό.

Λογιστήριο – οικονομικό τμήμα :
Ο. Ρόκκος.