ΟΒΥΕ

Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας

«Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κώστα Σκρέκα»
ANAKOINΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΣ 5047766
Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντα/Επιλεγείσας για σύναψη σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/2023)
Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντα/Επιλεγείσας για σύναψη σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/2023)

Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω του μενού.

Φυσικό αέριο

Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Χρήσιμες πληροφορίες.

Δίκτυα θέρμανσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τον καθαρισμό δικτύων θέρμανσης.

Τεχνικές συμβουλές

Τεχνικές συμβουλές εγκαταστάσεων. Δείτε περισσότερα

Αδειοδότηση και νομοθεσία

Όλα τα χρήσιμα δικαιολογητικά που χρειάζεστε σχετικά με την αδειοδότηση.

Τεχνικό τμήμα

Στο τεχνικό τμήμα υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για φυσικό αέριο, καθαρισμούς δικτύων θέρμανσης, μητρώα υλικών, συμβουλές εγκαταστάσεων και πολλά άλλα θέματα.