ΟΒΥΕ

Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας

Υποχρεωτική η κατάθεση της ΥΔΚΕ στις αρμόδιες αρχές & σχετικές ρυθμίσεις για τη θεώρηση των...
ΕΠΑΣ μαθητείας- Οι εγγραφές ξεκίνησαν
Αναβολή διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της ΟΒΥΕ, της 26 και 27 Σεπτεμβρίου, λόγω επιβαρυμένου...

Μητρώο πιστοποιημένων υλικών

ΟΒΥΕ - Μητρώο πιστοποιημένων υλικών

Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω του μενού.

Φυσικό αέριο

Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Χρήσιμες πληροφορίες.

Δίκτυα θέρμανσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τον καθαρισμό δικτύων θέρμανσης.

Τεχνικές συμβουλές

Τεχνικές συμβουλές εγκαταστάσεων. Δείτε περισσότερα

Τεχνικός κανονισμός - εγκαταστάσεων υγραερίου

Αδειοδότηση και νομοθεσία

Όλα τα χρήσιμα δικαιολογητικά που χρειάζεστε σχετικά με την αδειοδότηση.

Τεχνικό τμήμα

Στο τεχνικό τμήμα υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για φυσικό αέριο, καθαρισμούς δικτύων θέρμανσης, μητρώα υλικών, συμβουλές εγκαταστάσεων και πολλά άλλα θέματα.