ΟΒΥΕ

Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας

Επισημάνσεις – προτάσεις, πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – αλλάζω θερμοσίφωνα»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ»
«Ανακυκλώνω – αλλάζω θερμοσίφωνα», & σχετικές  επισημάνσεις
“ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ” ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω του μενού.

Φυσικό αέριο

Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Χρήσιμες πληροφορίες.

Δίκτυα θέρμανσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τον καθαρισμό δικτύων θέρμανσης.

Τεχνικές συμβουλές

Τεχνικές συμβουλές εγκαταστάσεων. Δείτε περισσότερα

Αδειοδότηση και νομοθεσία

Όλα τα χρήσιμα δικαιολογητικά που χρειάζεστε σχετικά με την αδειοδότηση.

Τεχνικό τμήμα

Στο τεχνικό τμήμα υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για φυσικό αέριο, καθαρισμούς δικτύων θέρμανσης, μητρώα υλικών, συμβουλές εγκαταστάσεων και πολλά άλλα θέματα.