Ανακαλύψτε τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ, ιδρύθηκε το 1962 από ενεργούς και διορατικούς υδραυλικούς προκειμένου να υπάρξει τάξη στο επάγγελμα και ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Επικοινωνία

Κειριαδών 1, Αθήνα 118 54

210 3416064

Email: obye.plumbers@gmail.com