Αδειοδότηση και νομοθεσία

Αδειοδότηση και νομοθεσία

ΠΔ 112/2012 ΦΕΚ 197Α

Νόμος 3982/11

ΚΥΑ υπ αρ 457 παράβολα θεώρησης αδειών

ΠΔ 114/2014 απόκτηση προϋπηρεσίας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης