Τεχνικές συμβουλές εγκαταστάσεων

Τεχνικές συμβουλές εγκαταστάσεων

Ανακαλύψτε το πρόγραμμα Cash-Back της Grundfos

Ανακαλύψτε το πρόγραμμα Cash-Back της Grundfos – ένα νέο πρόγραμμα ανταμοιβής επαγγελματιών και ιδιωτών!  Η Grundfos Ελλάς ΑΕΒΕ επιχειρεί με εξωστρέφεια, επαναπροσδιορίζοντας στόχους, προτεραιότητες και

Εισηγητική τεχνική έκθεση της OBYE

Εισηγητική τεχνική έκθεση της OBYE Προς Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γενική γραμματεία Ενέργειας Κοινοποίηση: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Γενική γραμματεία Βιομηχανίας Αθήνα 14/12/2015 Εισαγωγή: