Κατηγορία: Προγράμματα

Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ OBYE

                                                                                                             …
Read more

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ (3/2023/ΟΒΥΕ) ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                                                                             …
Read more

Επιλογή NEOY Υπεύθυνου Πράξης – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

                                                                                                             …
Read more

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντα/Επιλεγείσας για σύναψη σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη

                                                                                                             …
Read more

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2/2023/ΟΒΥΕ για σύναψη σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για τη θέση του υπεύθυνου πράξης

                                                                                                             …
Read more

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1/2023/ΟΒΥΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

                                                                                                             …
Read more

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 1/2022/ΟΒΥΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

                                                                                                             …
Read more

Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1/2023/ΟΒΥΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

                                                                                                             …
Read more

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 1/2022/ΟΒΥΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής της Πράξης  «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» και κωδικό MIS 5047766 / ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020                              …
Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1/2023/ΟΒΥΕ)

                                                                                                             …
Read more