ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΒΥΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ: στο μεταλυκειακό έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ

“ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ”

Σε ουσιαστική παρέμβαση μέσω επιστολής της,  προέβη σήμερα 6 Ιουνίου 2024, η διοίκηση της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας-ΟΒΥΕ, προς την Υφυπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα., Ι.Λυτρίβη, υπεύθυνη για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ, Δημήτρης Βαργιάμης σε συνεργασία με μέλη του προεδρείου, μετά από αναφορές εκπροσώπων Δ.Σ., επαγγελματικών ενώσεων υδραυλικών – Μελών της ΟΒΥΕ, προχώρησε σε «έρευνα» σχετικά με τις ειδικότητες μαθητείας των ΕΠΑΛ – μεταλυκειακό έτος, διαπιστώνοντας την «απουσία» ειδικότητας του επαγγέλματος  στη μαθητεία των ΕΠΑΛ.

Ο πρόεδρος και τα Μέλη της Διοίκησης με αίσθημα ευθύνης για τον κλάδο την κοινωνία και κατ ‘ επέκταση τη χώρα, μέσω της επιστολής – παρέμβασης,  προς την  Υφυπουργό Παιδείας, κα., Ι. Λυτριβή, επισημαίνουν την ανάγκη της πρακτικής άσκησης – μαθητεία για το επάγγελμα του υδραυλικού με στόχο να εξέρχονται στην αγορά των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και φυσικού αερίου, τεχνίτες με δεξιότητες,  που να μπορούν να εργαστούν στις εγκαταστάσεις, οι οποίες σημειωτέων, ενέχουν  επικινδυνότητα,  αν εκτελούνται από άτομα (χωρίς προηγουμένως)  να έχουν αποκτήσει μέσα από ουσιαστική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση  τα απαραίτητα προσόντα και τις αναγκαίες δεξιότητες.  

ο πρόεδρος, Δημήτρης Βαργιάμης και τα μέλη της διοίκησης, ζητούν το αυτονόητο για το επάγγελμα: να υπάρξει ειδικότητα στη μαθητεία των ΕΠΑΛ