Θετικές οι εξελίξεις από τη συνάντηση Εργασίας της ΟΒΥΕ με στελέχη της Εnαon EDA,(Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων).

Θετικές οι εξελίξεις από τη συνάντηση Εργασίας της ΟΒΥΕ με στελέχη της Εnαon EDA,(Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων)

Συνάντηση σε θετικό κλίμα με τον Eμπορικό Διευθυντή της Enαon EDA, της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, κ. Δημήτρη  Αυλωνίτη και στελέχη της εταιρείας είχε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδaς (ΟΒΥΕ), κ. Δημήτρης Βαργιάμης, πλαισιωμένος από το  Γ. Γραμματέα, κ. Παναγιώτη Παπαργύρη, και επιτελείο του, την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024, στα κεντρικά γραφεία της Enαon EDA, κατόπιν πρόσκλησης που απηύθυνε η Εταιρεία στην ΟΒΥΕ.

Στη συνάντηση, επίσης,  συμμετείχαν ο κ. Γιώργος  Γράψας, Υπεύθυνος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων & Μελετών Πολεοδομίας, η κα., Δέσποινα  Παπαθανασοπούλου, κ. Νίκος Βασιλείου και κ. Αργύρης Ρουμελιώτης, Υπεύθυνοι Τομέων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων & Μελετών Πολεοδομίας των περιοχών Αττικής, Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδος αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν προτάσεις για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, με στόχο την περαιτέρω διάδοση της  ασφαλούς χρήσης του φυσικού αερίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης της Enaon EDA, ενώ, αποτέλεσε  κοινή διαπίστωση ότι η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ), την οποία προσκομίζουν μέλη(εργοδηγοί υδραυλικοί) κατά την φάση της αυτοψίας της εσωτερικής εγκατάστασης, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ, κ. Δημήτρης Βαργιάμης, υπογράμμισε την αδιάλειπτη προσπάθεια  της Ομοσπονδίας για ασφαλείς εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, ενώ, παράλληλα, επεσήμανε την πρόθεση της  ΟΒΥΕ για  ψηφιοποίηση  της ΥΔΚΕ και δημιουργίας ηλεκτρονικού μητρώου για τις επαγγελματικές ενώσεις – μέλη της ΟΒΥΕ. Σε αυτό το e- μητρώο, όπως σημείωσε,  ο πρόεδρος,  θα καταχωρούνται οι υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, με στόχο την ενίσχυση της  διαφάνειας, την προστασία των καταναλωτών  και γενικότερα την προαγωγή καλών πρακτικών στην κατασκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, παρουσίασε και ανέλυσε όσα περιλαμβάνονται στο έντυπο ΥΔΚΕ, που έχει δημιουργήσει η ΟΒΥΕ σε συνεργασία με τις επαγγελματικές ενώσεις μέλη της, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχούσα νομοθεσία.

Από την πλευρά της Enαon EDA,  ο κ. Δημήτρης Αυλωνίτης,  ανέφερε ότι η Εταιρεία αναγνωρίζει το έντυπο ΥΔΚΕ που έχει δημιουργήσει η  ΟΒΥΕ για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου,  και είναι ανοιχτή σε κάθε συνεργασία, όποτε αυτό της ζητηθεί. Επιπρόσθετα, αναγνώρισε ως θετική εξέλιξη την πρόθεση ψηφιοποιήσης της ΥΔΚΕ μέσα από ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα.

Ο  κ. Γιώργος Γράψας, Υπεύθυνος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων & Μελετών Πολεοδομίας, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την άρτια συνεργασία και τόνισε ότι ο εποικοδομητικός διάλογος της Ομοσπονδίας με το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής θα συνεχίζεται απρόσκοπτα-  προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με αμφότερες, ΟΒΥΕ και Enαon EDA,  να δεσμεύονται για συνεχή συνεργασία αναφορικά με θέματα που άπτονται των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.