Συνάντηση εργασίας της ΟΒΥΕ με την Υφυπουργό Ανάπτυξης, κα., Άννα Μ. Παπαδημητρίου

«Συνάντηση εργασίας της ΟΒΥΕ με την Υφυπουργό Ανάπτυξης, κα., Άννα Μ. Παπαδημητρίου»
 
Ουσιαστική και εποικοδομητική συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024, εκπροσώπων  του προεδρείου της ΟΒΥΕ  με την Υφυπουργό Ανάπτυξης κα., Άννα Μ. Παπαδημητρίου, στο γραφείο της Υφυπουργού στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
 
Στη συνάντηση εργασίας με την Υφυπουργό Ανάπτυξης, την  Ομοσπονδία, εκπροσώπησε ο  πρόεδρος, Δημήτρηs Βαργιάμης, συνοδευμένος από το γενικό Γραμματέα, Παναγιώτη Παπαργύρη.
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος,  έθεσε και  ανέλυσε σημαντικά θέματα για τον κλάδο. Επίσης,  ζήτησε την άμεση έναρξη ορθών διαδικασιών από τις αρμόδιες διευθύνσεις  των Περιφερειών  για την απρόσκοπτη θεώρηση των επαγγελματικών αδειών, ενώ, παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη  έκδοσης- και –  σχετικής  εγκυκλίου για το ανωτέρω θέμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης προς όλες τις Περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες της χώρας.  Ειδικότερα, ο πρόεδρος – μεταξύ άλλων -ανέφερε ότι «οι συνάδελφοι μας αδειούχοι υδραυλικοί, επιθυμούν να λειτουργούν νόμιμα,  και για αυτό, πρέπει άμεσα να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, έτσι ώστε, να ξεκινήσει η διαδικασία θεώρησης των αδειών».
 
Επιπλέον, ο πρόεδρος, ανέλυσε ενδελεχώς  αίτημα της ΟΒΥΕ για την έκδοση ψηφιακού εντύπου ΥΔΚΕ(Υπεύθυνης Δήλωσης) με στόχο  τον περιορισμό της παράτυπης δραστηριότητας και την προστασία των εγκαταστάσεων.
 
Ο πρόεδρος, προς υποστήριξη των ανωτέρω, υπέβαλε σειρά τεκμηριωμένων επιστολών της ΟΒΥΕ, καθώς και σχέδιο εγκυκλίου για την ομαλή και άμεση έναρξη της διαδικασίας θεώρησης των αδειών.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Υφυπουργός Ανάπτυξης, κα., Άννα Μ. Παπαδημητρίου, ανταποκρίθηκε τάχιστα στο αίτημα του προέδρου της ΟΒΥΕ, Δημητρίου Βαργιάμη για την υλοποίηση της συνάντησης εργασίας, ενώ, παράλληλα, εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις θέσεις και στις προτάσεις της ΟΒΥΕ, ιδιαίτερα σε θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.