“Αίτημα της ΟΒΥΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη θέσπιση τεχνικών κανονισμών”

“Αίτημα της ΟΒΥΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη θέσπιση τεχνικών κανονισμών”

H OBYE, σήμερα 4/11/2020, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και στη γενική Γραμματέα Ενέργειας, κ.κα., Κ. Χατζηδάκη και Α. Σδούκου αντίστοιχα, με θέμα: την ανάγκη δημιουργίας και θέσπισης τεχνικών κανονισμών για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και καθαρισμού των δικτύων θέρμανσης, καθώς, και για την ορθή χρήση και επεξεργασία λυμάτων και του νερού.
 
Παρατίθεται η επιστολή :

 

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

  • ΥΠΟΥΡΓΟ κ. Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  • ΓΕΝ. ΓΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ κα Α.ΣΔΟΥΚΟΥ

ΘΈΜΑ: «αίτημα της ΟΒΥΕ  για τη  θέσπιση  Τεχνικών κανονισμών»

Κύριε Υπουργέ,

Κυρία Γενική,

Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που  έχουμε αποκτήσει στην αγορά των θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων, αλλά και την εμπειρία  από τις διαβουλεύσεις με τα αρμόδια και συναρμόδια υπουργεία για ζητήματα που αφορούν το επάγγελμα, αλλά και ταλανίζουν την κοινωνία, διαπιστώνεται ότι πλέον έχει  δημιουργηθεί στο κομμάτι της κατασκευής των εγκαταστάσεων και στην αγορά εργασίας ένα «παρασιτικό πεδίο και περιβάλλον»,  που εμπλέκεται ο κλάδος, αλλά και οι καταναλωτές,  οι οποίοι δυστυχώς, αποδέχονται την παροχή  αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσιών για εγκαταστάσεις,  που ενέχουν υψηλή επικινδυνότητα και σχετίζονται άμεσα με τη δημόσια υγιεινή και ασφάλεια.

Επίσης, με αφετηρία και βάση την  εικόνα   που έχουμε από χώρες της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου, σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το νερό, τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, διαπιστώνεται ότι δυστυχώς  στη χώρα μας, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική παρέμβαση από την Πολιτεία, έτσι ώστε να υπάρξει πρόοδος και να δημιουργηθεί επιτέλους,  ένα σύστημα ανάλογο  και αντίστοιχο με άλλων – Ευρωπαϊκών κρατών. Ένα σύστημα,   το οποίο μεσοπρόθεσμα   να αποδώσει ουσιαστικά και ωφέλιμα  αποτελέσματα στο πεδίο  των κατασκευών- εγκαταστάσεων  στην ενέργεια και στο νερό.

Η ΟΒΥΕ, στο παρελθόν υπέβαλλε τεκμηριωμένες προτάσεις στα αρμόδια και συναρμόδια  Υπουργεία της χώρας για την επείγουσα ανάγκη δημιουργίας και θέσπισης τεχνικών κανονισμών, δυστυχώς όμως δεν υπήρξε  ανταπόκριση από τις  πολιτικές ηγεσίες των  Υπουργείων.

Ως εκ τούτου η ΟΒΥΕ υποβάλει  και παραθέτει εκ νέου τις ακόλουθες προτάσεις.

Προτάσεις για τη θέσπιση τεχνικών κανονισμών για τις εγκαταστάσεις  :

  • Θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης
  • Καθαρισμού  των δικτύων θέρμανσης
  • Επεξεργασίας και διαχείρισης των λυμάτων και του νερού.

Οι προαναφερθείσες προτάσεις  για τη θέσπιση κανονισμών για τη θέρμανση, ύδρευση, αποχέτευση, καθαρισμό δικτύων, αλλά και για την ορθή διαχείριση των λυμάτων και του νερού, δεν αφορά  αποκλειστικά και συντεχνιακά το φυσικό πρόσωπο  «υδραυλικό», αντίθετα, αφορά, κυρίως την κοινωνία και τη χώρα, που αν «θέλει» να συγκαταλέγεται στις προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει,  η πολιτική της  ηγεσία να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος  της κοινωνίας.

Ολοκληρώνοντας, ζητείται συνάντηση στο γραφείο σας, προκειμένου να αναλυθούν ενδελεχώς οι προαναφερθείσες προτάσεις της Ομοσπονδίας.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ                              ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ :

  • ΓΣΕΒΕΕ
  • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
  • Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ