Αναβολή διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της ΟΒΥΕ, της 26 και 27 Σεπτεμβρίου, λόγω επιβαρυμένου επιδημιολογικού φορτίου - αύξηση κρουσμάτων

Αναβολή διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της ΟΒΥΕ, της 26 και 27 Σεπτεμβρίου, λόγω επιβαρυμένου επιδημιολογικού φορτίου – αύξηση κρουσμάτων