Δελτίο τύπου – ΕΣΠΑ

Δελτίο τύπου – ΕΣΠΑ

«Αίτημα για τροποποίηση του προγράμματος «αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με την επισήμανση να συμπεριληφθούν κωδικοί αριθμού δραστηριότητας του επαγγέλματος του υδραυλικού, απέστειλε η ΟΒΥΕ(1/4/2016), στον αρμόδιο Υφυπουργό του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κο Α. Χαρίτση.

Η ΟΒΥΕ μέσω της επιστολής της επισημαίνει τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες αδειούχοι επαγγελματίες υδραυλικοί λόγω της ύφεσης και των συνεπειών της οικονομικής κρίσης που υφίστανται τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον, η ΟΒΥΕ μέσω της παρέμβασή της αυτής, ζήτησε συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε Μέλη του προεδρείου της να παρουσιάσουν αναλυτικά και εκ νέου τις προτάσεις της Ομοσπονδίας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, αλλά και προτάσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας, και ειδικότερα στο τομέα των τεχνικών αδειοδοτημένων επαγγελμάτων.

Στη συνέχεια παρατίθεται η σχετική επιστολή.

Προς Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού
Γρ. Υφυπουργού, κου Α. Χαρίτση, Ιδιωτικών, Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
Α.Π 417/1-4- 2016

Θέμα: ΕΣΠΑ-Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Κύριε Υφυπουργέ,
Μελετώντας τη δημοσίευση του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» καθώς, και τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, αλλά και τα σχετικά παραρτήματα και ειδικότερα το παράρτημα VI, παρατηρήσαμε ότι δεν περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν πρόγραμμα, Κωδικοί Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του επαγγέλματος του υδραυλικού.

Επειδή ο κλάδος μας και οι αδειούχοι συνάδελφοι μας, που δραστηριοποιούνται στην αγορά των υδραυλικών εγκαταστάσεων, πλήττονται «βάναυσα» από την ανεργία και την υποαπασχόληση, και ως εκ τούτου η επιβίωση αυτών – και των οικογενειών τους καθίστανται αβέβαιη, με την παρούσα παρέμβασή μας, ζητούμε να συμπεριλάβετε -έστω και τώρα -ΚΑΔ του επαγγέλματός μας στο προγράμματα ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» .

Τέλος, ζητούμε συνάντηση προκειμένου εκπρόσωποι του προεδρείου της Ομοσπονδίας να σας παρουσιάσουν αναλυτικά τις προτάσεις μας για το ΕΣΠΑ και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάκαμψη και την ανάπτυξη».

Close Menu