ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η διοίκηση ης ΟΒΥΕ, στέκεται δίπλα στην κοινωνία – δίπλα στους καταναλωτές για ποιοτικές και μη ενεργοβόρες εγκαταστάσεις»

Κατά την διάρκεια της ΔΕΘ, αλλά και μεταγενέστερα, υπήρξαν δηλώσεις «κύκλων» της κυβέρνησης για μετάβαση και επαναφορά – ως επιλογή θέρμανσης-  στο πετρέλαιο αντί για το φυσικό αέριο, και μάλιστα για όσους ήδη διαθέτουν εγκατάσταση φυσικού αερίου,  και συνεπώς  έχουν διαθέσει ένα σεβαστό ποσό για την εγκατάσταση αυτή. Υπενθυμίζεται δε η άστοχη και άκομψη   δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου ότι «όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει».

Η κυβέρνηση λοιπόν,  παρότρυνε έμμεσα τους πολίτες,  που διαθέτουν ήδη εγκατάσταση φυσικού αερίου να επιστρέψουν στο πετρέλαιο, χωρίς όμως να σταθεί στο κόστος μιας τέτοιας μετατροπής-  και αλλαγής λέβητα φυσικού αερίου σε λέβητα πετρελαίου.

Αξίζει επίσης,  να υπενθυμιστεί ότι πριν λίγους μήνες ψηφίστηκε και έγινε νόμος του κράτους (4936/2022 – ΦΕΚ 105/Α/27-5-2022)  Ο «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος»  που  μεταξύ άλλων, προβλέπει  από την  1-1-23 την κατάργηση των λεβήτων πετρελαίου όπου υπάρχει δίκτυο Φ.Α.

Η ΟΒΥΕ, εγκαίρως επεσήμανε ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι άστοχες, βιαστικές,  προκαλούν και θα προκαλέσουν  σύγχυση στην κοινωνία. Επίσης, η διοίκηση της Ομοσπονδίας, έχει καταθέσει  τεκμηριωμένες προτάσεις για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις και τη σωστή λειτουργία αυτών. Είναι αδιανόητο λοιπόν, οι πολίτες να «οδηγούνται» σε αβέβαιες κατευθύνσεις με αμφίβολα αποτελέσματα και επιπλέον κόστη.

Ειδικότερα, η ΟΒΥΕ με αίσθημα ευθύνης έναντι της κοινωνίας και της χώρας, ζητά εδώ και χρόνια τη δημιουργία και θέσπιση κανονισμών για τις εγκαταστάσεις :

  • Θέρμανσης
  • Ύδρευσης/αποχέτευσης
  • Δικτυών θέρμανσης (καθαρισμός)

Η θέσπιση κανονισμών και κατ’ επέκταση ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου των εγκαταστάσεων για την άρτια εκτέλεση και μη ενεργοβόρα  λειτουργία αυτών,  αποτελούν μείζονα ζητήματα για την κοινωνία,  τόσο για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, όσο και για σταθερή εξοινόμηση ενέργειας για  νοικοκυριά και  επιχειρήσεις.Επομένως, η κατεύθυνση της πολιτείας προς τους πολίτες,  έπρεπε και πρέπει  να είναι στοχευμένη και τεκμηριωμένη με προτάσεις ουσίας,  και όχι με «λύσεις» άστοχες και παρεμβάσεις α λα καρτ.

Όσον αφορά ιδιαίτερα στους καταναλωτές – και ενόψει χειμώνα- η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ, τους καλεί,  να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις διάφορες «μαγικές λύσεις»,  που ενδεχομένως τους προταθούν από επιτήδειους,  που μοναδικός τους στόχος,  είναι το εύκολο κέρδος και όχι η ποιοτική παροχή υπηρεσιών.

Η ΟΒΥΕ, καλεί του πολίτες- καταναλωτές,  να συμβουλεύονται αδειούχους πιστοποιημένους υδραυλικούς όσον αφορά σε θέματα θέρμανσης, απευθυνόμενοι στις κατά τόπους επαγγελματικές ενώσεις υδραυλικών που εδρεύουν σε κάθε νομό της χώρας. Τα μέλη των επαγγελματικών ενώσεων του κλάδου,  είναι φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν νόμιμη έναρξη επαγγέλματος-  ενεργό ΚΑΔ και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επίσης,  διαθέτουν την γνώση και την εμπειρία να τους συμβουλέψουν ορθά. Μάλιστα, για κάθε εργασία που εκτελούν,  εκδίδουν και υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης ΥΔΚΕ, σε εφαρμογή του ν. 4712/2020, η οποία αποτελεί «εγγύηση» για τον καταναλωτή και την περιούσιά  του.

Η ΟΒΥΕ,  θα συνεχίσει τον αγώνα για ποιοτικές και ασφαλείς εγκαταστάσεις για τον περιορισμό των παράνομων εγκαταστατών,  που δραστηριοποιούνται στην αγορά των θερμουδραυλικών & φυσικού αερίου εγκαταστάσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία  των εγκαταστάσεων και παράλληλα διογκώνοντας την παραοικονομία.

Η ΟΒΥΕ θα συνεχίσει την προσπάθεια ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από στοχευμένες και ουσιαστικές δράσεις.

Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές μπορούν να ζητούν σχετική πληροφόρηση – για επικοινωνία με τις κατά τόπους ενώσεις –  χωρίς κανένα κόστος κάθε Τέταρτη από 09.00 -10.00π.μ.   στο τηλ.:  210 3416064 .

Η διοίκηση ης ΟΒΥΕ, στέκεται δίπλα στην κοινωνία – δίπλα στους καταναλωτές  με στόχο ποιοτικές και μη ενεργοβόρες εγκαταστάσεις.

 

ΑΘΗΝΑ, 2/11/2022