Ενέργειες με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών από παράτυπους τεχνίτες

Ενέργειες με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών από παράτυπους τεχνίτες

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 • Υπουργό κ. Ε. Αχτσιόγλου

 

Θέμα : «Η παραοικονομία γάγγραινα για τη χώρα και την κοινωνία».

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε και εσείς, δυστυχώς στη χώρα η παραοικονομία – ή αλλιώς η σκιώδης οικονομία – διευρύνεται συνεχώς. Και μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία από έρευνες που έχουν δημοσιευτεί, ξεπερνά το 25% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος(ΑΕΠ).

Η κοινωνία – οι πολίτες λόγω της ανεργίας και της ακρίβειας  και προκειμένου να επιβιώσουν  προσπαθούν,  να αποφύγουν  τόσο τους άμεσους  φόρους  όσο και τους άμεσους  (αγορά προϊόντων, παροχή υπηρεσιών- τεχνικά επαγγέλματα).

Όσον αφορά στο χώρο των αδειοδοτημένων τεχνικών επαγγελμάτων η κατάσταση(παράτυπη επιχειρηματική δραστηριότητα) είναι ακόμη χειρότερη και έχει ξεφύγει από κάθε  έλεγχο, και αυτό διότι :

 • Στο χώρο των τεχνικών επαγγελμάτων και ιδιαιτέρα στην αγορά των υδραυλικών εγκαταστάσεων, παρεισφρέει πληθώρα παράτυπων τεχνιτών, οι οποίοι δεν έχουν έναρξη στην εφορία και φυσικά δεν πληρώνουν ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές, ή είναι συνταξιούχοι, ή δουλεύουν παράλληλα στο Δημόσιο, υφαρπάζοντας το δικαίωμα στην εργασία για τους νόμιμους επαγγελματίες υδραυλικούς, αλλά και στερώντας σημαντικά έσοδα από το κράτος. Αποτέλεσμα: όχι μόνο να πλήττεται το κράτος και οι επαγγελματίες του χώρου, αλλά , και να διαμορφώνεται μια  «παράλληλη οικονομία» άνιση και εξοντωτική απέναντι στους νόμιμους και συνεπείς.
 • Όσον αφορά στην έλλειψη ανταποδοτικότητας και κινήτρων που προαναφέρεται στην εισαγωγή, επισημαίνεται, ότι οι καταναλωτές δεν έχουν κανένα φορολογικό κίνητρο προκείμενου να απαιτούν απόδειξη και έτσι «επιλέγουν» τον παράτυπο «τεχνίτη» για να γλιτώσουν κάποια λίγα χρήματα, τα οποία όμως,  θα τα επιβαρυνθούν πολλαπλάσια σε βάθος χρόνου, λόγω  της κακής ποιότητας  παροχής υπηρεσιών από τους ανειδίκευτους και μη αδειούχους.

Επί του προκειμένου είναι αντιληπτό,  ότι αν υπήρχαν κίνητρα( έκπτωση φορολογίας από τεχνικές εργασίες)  οι πολίτες θα εμπιστεύονταν τις περιούσιες τους σε εξειδικευμένους και νόμιμους τεχνίτες.

Η παραοικονομία και η αδήλωτη επιχειρηματική δραστηριότητα λοιπόν,  διογκώνεται στη χώρα με αρνητικές συνέπειες για τους επαγγελματίες, αλλά και τους πολίτες, καθώς παγιώνεται ένα τοξικό φορολογικό  περιβάλλον και μια διαρκής και κακή ποιότητα  παρεχόμενων υπηρεσιών, που δυστυχώς θα οδηγήσει σε πλήρη  ισοπέδωση της ισόνομης φορολογικής συνεισφοράς με συνέπεια το  κλείσιμο και άλλων μικρών επιχειρήσεων στη χώρα, αλλά και  με  κινδύνους για τις περιουσίες των πολιτών εξαιτίας κακοτεχνιών.

Κυρία Υπουργέ,

Η διοίκηση  της ΟΒΥΕ, εκπροσωπώντας χιλιάδες αδειούχους επαγγελματίες υδραυλικούς σε όλη τη χώρα και στην κατεύθυνση της προστασίας των εννόμων συμφερόντων τους, αλλά με γνώμονα και σημαίνοντα  σκοπό την  ασφάλεια και κατοχύρωση  των καταναλωτών αιτείται  :

 1. Tην άμεση σύσταση φορέα – ελεγκτικού οργάνου για την παράνομη – αδήλωτη επιχειρηματική δραστηριότητα.
 2. Τη λειτουργία Μητρώου Συντελεστών Φυσικού αερίου για τις εγκαταστάσεις Φυσικού αέριου, αλλά και γενικότερα όλων των αέριων καυσίμων- οι οποίες ενέχουν υψηλή επικινδυνότητα-  με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων, ούτως ώστε να «χτυπηθεί» η φοροδιαφυγή και η παράτυπη επιχειρηματική δραστηριότητα.
 3. Να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα στους καταναλωτές για τη συλλογή αποδείξεων από τεχνικά επαγγέλματα, όχι μόνο για το χτίσιμο του αφορολόγητου, αλλά και με πρόβλεψη έκπτωσης φόρου.
 4. Σε συνέχεια και του προαναφερθέντος πρέπει να σημειωθεί ότι οι αδειούχοι υδραυλικοί σε όλη τη χώρα εκδίδουν Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών – ΥΔΕΚ( αρ. 7  & άρθρο 13παράρτημα Β’  ΤΟΥ Π.Δ. 112/2012ΦΕΚ 197Α), και διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης(άρθρο 24, ν. 3844/2010), η οποία καλύπτει τους ίδιους, αλλά και διασφαλίζει τους καταναλωτές από τυχόν ζημιές που μπορεί  να προκύψουν, δηλαδή : ο επαγγελματίας αδειούχος υδραυλικός, αποτελεί εγγύηση για τους καταναλωτές, διότι αφενός εκδίδει αποδείξεις λόγω και της έκδοσης ΥΔΚΕ, και αφετέρου κατοχυρώνει και τον καταναλωτή, καθώς,  η πλειονότητα των μελών μας- αδειούχων υδραυλικών – διαθέτει συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης για το οποίο απαιτείται  η έκδοση ΥΔΚΕ από τον εκάστοτε αδειούχο υδραυλικό.

Ο Αρ. Συμβολαίου αστικής επαγγελματικής ευθύνης αναφέρεται στο έντυπο της ΥΔΚΕ(άρθρο 13 παράρτημα Β΄ Π.Δ. 112/2012), όπως επίσης, τα πιστοποιημένα υλικά που  χρησιμοποιήθηκαν. Ως εκ τούτων, η υποχρέωση κατάθεσης της ΥΚΔΕ στους φακέλους που αφορούν συνδέσεις με τα δίκτυα φυσικού αερίου, ύδρευσης, αποχέτευσης και πυροσβεστικών  συστημάτων, πρέπει,  και ζητείται,  να είναι υποχρεωτική, διότι αυτό, θα διασφαλίσει όλους τους εμπλεκόμενους(καταναλωτές,  αδειούχους υδραυλικούς), αλλά και το κράτος,  περιορίζοντας την αδήλωτη  επιχειρηματική δραστηριότητα, που διογκώνονται καθημερινά.

Κυρία Υπουργέ,

Ολοκληρώνοντας, το προεδρείο της Ομοσπονδίας αιτείται συνάντηση στο γραφείο σας στο Υπουργείο, προκειμένου να σας αναλύσει ενδελεχώς τις θέσεις και τις  προτάσεις του κλάδου.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θ. ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ

Κοινοποίηση :

Αν. Υπουργό Βιομηχανίας  κ. Α. Πιρτσιολα.

 • Αν. Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος κ. Σ. Φάμελλο.
 • Υφυπουργό Οικονομικών κ. Α. Παπανάτσιου
 • Κοινοβουλευτικά κόμματα δημοκρατικού τόξου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

 • συν/να : ΠΔ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α (άρθρο 7 κα άρθρο 13 παράρτημα Β΄)
 • ζητείται η έγγραφη επιβεβαίωση λήψης του παρόντος και η παροχή σχετικού αρ. πρωτοκόλλου σας.