Ενημέρωση από την ΧΑΛΚΟΡ για υδραυλικούς σε σχέση με τον Covid-19

Πατήστε το παρακάτω link για να διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο

https://obye.gr/wp-content/uploads/2020/04/PLUMBER_COVID-19_PRINT.pdf