Ενημερωτικό δελτίο, Ιούλιος 2018

Ενημερωτικό δελτίο, Ιούλιος 2018

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας, σήμερα 9 Ιουλίου 2018, προέβη στην αποστολή επιστολής προς το αρμόδιο Υπουργείο, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναλύοντας τα οφέλη που, μπορούν αποδεδειγμένα να προκύψουν από τον καθαρισμό των δικτύων θέρμανσης. Οφέλη, που αναλύονται και τεκμηριώνονται και στην επισυναπτόμενη έκθεση της ΟΒΥΕ, και τα οποία έχει αναφέρει, αλλά και εξηγήσει- κατά τη διάρκεια συνάντησης στο πρόσφατο παρελθόν – στο γενικό Γραμματέα Ενέργειας κ. Μ. Βεροιόπουλο, ο πρόεδρος του ΔΣ., της ΟΒΥΕ, κ. Δημήτριος Βαργιάμης.

Το προεδρείο της ΟΒΥΕ συνεχίζει αδιάλειπτα την προσπάθεια για τη θέσπιση κανονισμών για τα δίκτυα θέρμανσης με στόχο, τόσο την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων των μελών – αδειούχων υδραυλικών όλης της χώρας .

Διαβάστε την επιστολή προς του Υπουργείο ενέργειας και περιβάλλοντος.

Close Menu