Ενημερωτικό σημείωμα

Ενημερωτικό σημείωμα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση του προέδρου της ΟΒΥΕ Δημήτρη Βαργιάμη και του γενικού γραμματέα, Θεόδωρου Τουτζιαράκη, με το Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλη Βερροιόπουλο.

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου, συνάντηση εκπροσώπων του προεδρείου της ΟΒΥΕ- Δημήτρη Βαργιάμη και Θεόδωρου Τουτζιαράκη, προέδρου και γενικού γραμματέα αντίστοιχα – με το Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλη Βερροιόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος της ΟΒΥΕ, Δημήτρης Βαργιάμης, ανέλυσε – μεταξύ  άλλων – σημαντικά ζητήματα για τον κλάδο και τους καταναλωτές, όπως :

 • την ανάγκη θέσπισης κανονισμών εγκαταστάσεων θέρμανσης – ύδρευσης

 • την ανάγκη θέσπισης κανονισμού καθαρισμού των δικτύων θέρμανσης για την καλύτερη αποδοτικότητα των συστημάτων θέρμανσης, την εξοικονόμηση των νοικοκυριών, την προστασία του περιβάλλοντος, και τη συμβολή στην Εθνική οικονομία.

 • την ανάγκη έκδοσης εγκυκλίου για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και ειδικότερα για τους επανέλεγχους στεγανότητας των σωληνώσεων. Επίσης, παρουσίασε έντυπο – πιστοποιητικό στεγανότητας, που έχει εκδώσει η ΟΒΥΕ για τα μέλη της αδειούχους υδραυλικούς – ζητώντας να αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου προς τις εταιρείες παροχής αερίου. Επίσης, ζήτησε στο φάκελο που υποβάλλεται για το φυσικό αέριο να υπάρχει και η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης – ΥΔΚΕ του αδειούχου αρχιτεχνίτη/εργοδηγού υδραυλικού.

 • την εφαρμογή της νομοθεσίας από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης(ΔΕΥΑ) όσον αφορά στην Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης( ΥΔΚΕ),

για την οποία ζήτησε, να συμπεριλαμβάνεται(ΥΔΚΕ) στο φάκελο που κατατίθεται στις ΔΕΥΑ προκειμένου η εγκατάσταση να συνδεθεί με τα δίκτυα .

 • την ένταξη κανονισμού για τον καθαρισμό των δικτύων θέρμανσης στο πρόγραμμα εξοικονομώ, ενώ, υπογράμμισε ότι στο φάκελο του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» πρέπει, να υπάρχει – συμπεριλαμβάνεται και Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης – ΥΔΚΕ, Καθώς και σχετικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για κάθε εργασία.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Γενικός γραμματέας της ΟΒΥΕ, θ.Τουτζιαράκης, επισημαίνοντας την ανάγκη έκδοσης κανονισμού για τις εγκαταστάσεις, αλλά, κυρίως την εφαρμογή της νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και ειδικότερα στο πεδίο των αδειών, υπογραμμίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις πρέπει να εκτελούνται από αδειούχους εργοδηγός υδραυλικούς.


Από την πλευρά του Υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας ενέργειας, Μ. Βερροιόπουλος, στάθηκε θετικά στη δημιουργία κανονισμών μέσω επικαιροποίησης και των Τ.Ο.Τ.Τ.Ε (Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας)κατόπιν συνεργασίας και του ΤΕΕ, προκειμένου- όπως συμπλήρωσε- να υπάρξει
 τάξη και ποιότητα στις εγκαταστάσεις. Επίσης, ΄΄συμφώνησε’’ να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο των συνδέσεων που κατατίθεται στις ΔΕΥΑ και η ΥΔΚΕ, αλλά, και στην έκδοση εγκυκλίου για την αναγκαιότητα των επανελέγχων στις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση του γενικού ότι θα μελετηθούν το σύνολο των αιτημάτων της ΟΒΥΕ, τα οποία υποβλήθηκαν τεκμηριωμένα σε φάκελο που παρέδωσε ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ομοσπονδίας.

Σημείωση : ακολουθεί το υπόμνημα της ΟΒΥΕ, η τεχνική έκθεση για τον καθαρισμό δικτύων καθώς αντίστοιχοι κανονισμοί που ισχύουν στην Ευρώπη (μετάφραση στα Ελληνικά).

ΑΘΗΝΑ 19/10/17

Α.Π. 624

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, κο Μ. Βερροιόπουλο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Ο.Β.Υ.Ε.

Κύριε γενικέ,

«Καταρχάς σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας και την πραγματοποίηση της σημερινής συνάντησης.

Στο πλαίσιο λοιπόν, της σημερινής συνάντησης, το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας -εκπροσωπώντας χιλιάδες μέλη αδειούχους υδραυλικούς – υποβάλλει το παρόν υπόμνημα στο οποίο αναλύονται αιτήματα του κλάδου.

Α)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το διοικητικό συμβούλιο της ΟΒΥΕ δημιούργησε τεχνική έκθεση1 για τον καθαρισμό των δικτύων θέρμανσης. Η έκθεση αυτή, αναφέρεται στα πλεονεκτήματα του καθαρισμού, σε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αλλά κυρίως διατυπώνει σαφή συμπεράσματα για την ανάγκη θέσπισης κανονισμού για τον καθαρισμό των δικτύων.

 • Αίτημα:

να δημιουργηθεί και να θεσπιστεί κανονισμός για τον καθαρισμό των δικτύων θέρμανσης.

Β)ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Όσον αφορά στις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, η Ομοσπονδία μας με βάση τους τεχνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία, έχει εκδώσει για τα μέλη της-αδειούχους εργοδηγούς υδραυλικούς- πιστοποιητικό2 επανελέγχου στεγανότητας των σωληνώσεων. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ο επανέλεγχος της στεγανότητας των σωληνώσεων είναι υποχρεωτικός και πρέπει να γίνεται κάθε (4) χρόνια.

 • Αιτήματα:

1)Να εκδοθεί εγκύκλιος η οποία να αναφέρεται στην ανάγκη επανέλεγχου στεγανότητας και να συμπεριλαμβάνει και το εν λόγω πιστοποιητικό.

2)Οι επανέλεγχοι να γίνονται από τους καθ’ ύλην και εκ της νομοθεσίας αρμόδιους (Π.Δ 112/2012 ΦΕΚ 197Α άρθραa: 2, 3)αδειούχους υδραυλικούς.

Γ)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ(ΥΔΚΕ)

Σύμφωνα με το ΠΔ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α αρ. 7 παρ.4 και το άρθρο 13-παράρτημα Β΄, η έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών(ΥΔΚΕ) , από αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό υδραυλικό είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, και ως προς την ορθή εφαρμογή του ανωτέρω Π.Δ, αλλά και στην κατεύθυνση προστασίας των καταναλωτών από μη αδειούχους και ανειδίκευτους, ζητούμε την έκδοση και αποστολή εγκυκλίου προς όλες τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας, προκειμένου- όπως προβλέπεται- να ζητείται η ΥΔΚΕ «του αδειούχου αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού υδραυλικού».

 • Αίτημα:

Σαφή αναφορά στο κείμενο της εγκυκλίου για την ορθή εφαρμογή της ΥΔΚΕ από τις ΔΕΥΑ όλης της χώρας.

Δ)ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής ή πλατφόρμας στις Εταιρείες Παροχής Αερίου, η οποία να επικοινωνεί(διασύνδεση) και με το αρμόδιο Υπουργείο. Μέσω αυτής της εφαρμογής ο πιστοποιημένος εγκατάστασης φυσικού αερίου – να μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα έντυπα-πιστοποιητικά για τις εργασίες που εκτέλεσε.

Ε)ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

– Με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό, τη διαφάνεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υποβάλλουμε ξανά πρόταση για τη δημιουργία Μητρώου Συντελεστών Φυσικού Αερίου.

Η δημιουργία και η λειτουργία Μητρώου Συντελεστών Φυσικού Αερίου, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πολύ στον περιορισμό της παράνομης επαγγελματικής δραστηριότητας, αλλά και εξίσου, στην εκτέλεση ποιοτικών υπηρεσιών..

 • Αίτημα:

δημιουργία βάσης δεδομένων – ηλεκτρονικό Μητρώο Συντελεστών Φυσικού Αερίου και διασύνδεση αυτού, με τα αρμόδια υπουργεία και όλες τις συσχετιζόμενες υπηρεσίες και φορείς για τον ουσιαστικό έλεγχο όσων απασχολούνται σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου οι οποίες ενέχουν άμεση επικινδυνότητα. Και επίσης, το Μητρώο συντελεστών Φυσικού αερίου, εξίσου μπορεί να συνδράμει στην πάταξη της φοροαπαοφυγής και εισφοροαποφυγής με σημαντικά οφέλη για την οικονομία μεσοπρόθεσμα.

ΣΤ) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

Όσον αφορά στο πρόγραμμα εξοικονομώ, αιτούμαστε στον υποβληθέν φάκελο να συμπεριλαμβάνονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, και η ΥΔΚΕ του αδειούχου υδραυλικού όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ολοκληρώνοντας, ζητούμε να μελετήσετε τα προαναφερθέντα σημαντικά για τον κλάδο και την κοινωνία αιτήματα. θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς πυλώνες προκειμένου να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα τόσο για τους αδειούχους επαγγελματίες τεχνίτες, όσο – και για τους καταναλωτές».

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θ. ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑΣ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

WWW.OBYE.GR

Κύριε γενικέ γραμματέα Ενέργειας ,

Αθήνα 19/10/17

Κύριε γενικέ γραμματέα Ενέργειας ,

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του ΔΣ Δημήτρη Βαργιάμη, αιτείται την θέσπιση κανονισμού για τον καθαρισμό των δικτύων θέρμανσης με βάση την ακόλουθη έκθεση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Οι ραγδαίες εξελίξεις και οι αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια και στο χώρο των τεχνικών επαγγελμάτων, μας υποχρεώνουν να αναζητήσουμε και να προτείνουμε νέες μορφές άσκησης του επαγγέλματος του υδραυλικού. Μορφές, που μπορούν να βοηθήσουν τόσο στην ανάκαμψή του, όσο και στην ποιότητα των εγκαταστάσεων – σε όφελος των καταναλωτών.

Μέχρι και σήμερα τα αντικείμενα των εργασιών των αδειούχων υδραυλικών – και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια – είναι ιδιαιτέρως περιορισμένα, καθώς, η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας διόγκωσε την ανεργία στην αγορά των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ, μέσω της παρούσης εκθέσεως, επιθυμεί να απαντήσει στις αδυναμίες που έχει προκαλέσει η κρίση, με προτάσεις- και με κατεύθυνση τον εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος επενδύοντας στην ουσιαστική και ποιοτική μετεξέλιξή του, αλλά και στην εξοικονόμηση.

Νομοθετικό πλαίσιο εργασιών αδειούχου υδραυλικού:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αρ. 112 του 2012, ΦΕΚ 197 Α΄, το οποίο αντικατέστησε το τέως Π.Δ υπ’ αρ. 38 του 1991, ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος. Σαφώς και το Π.Δ. 112/2012, περιλαμβάνει ευρύ φάσμα εργασιών για τις οποίες απαιτείται επαγγελματική άδεια, αυτό όμως, δε σημαίνει ότι αυξήθηκε η εργασία των υδραυλικών. Αντίθετα, οι εργασίες(εγκαταστάσεις) υδραυλικών, θέρμανσης, κλιματισμού, αερίων καυσίμων βρίσκονται σε ύφεση.

Ως εκ τούτου, η εποχή, αλλά και η ανάγκη για εξοικονόμηση, μας «επιτάσσουν» να προχωρήσουμε σε «άλλες μορφές εργασίας» πάντοτε στο πλαίσιο που ορίζουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και δίκτυα.

Οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και τα δίκτυα ζεστού και κρύου νερού, αποτελούν μια σοβαρή τεχνική κατασκευή, που χρειάζεται τακτική συντήρηση, προκειμένου να μη καθίστανται επιβλαβής για την «υγεία» του καταναλωτή(έμμεσα), αλλά και ενεργοβόρες, επιβαρυντικές για το περιβάλλον.

Κατά την λειτουργία μιας εγκατάστασης θέρμανσης, ζεστού – κρύου νερού εισχωρεί αέρας στα δίκτυα. Το οξυγόνο του αέρα με το πέρασμα των ετών προκαλεί οξείδωση στα μεταλλικά μέρη – σωληνώσεις κυκλοφορητές κλπ. Επιπλέον, το νερό που κυκλοφορεί μεταφέρει και σκουριές σε όλο το δίκτυο. Κάποιες φορές παρατηρείται χρωματισμός του νερού χρήσης. Σχεδόν πάντα αποτέλεσμα των προαναφερθέντων είναι η διάβρωση.

2. Γαλβανική διάβρωση

Σε κάθε κλειστό ή ανοικτό κύκλωμα θέρμανσης ή κλιματισμού αμέσως μετά την πλήρωση με νερό και την έναρξη της λειτουργίας, αρχίζει σταδιακά η διαδικασία της εσωτερικής διάβρωσης των μετάλλων, με αποτέλεσμα, τη δημιουργία οξειδίων των μετάλλων γνωστών σαν μαγνητίτη που πολύ συχνά αποκαλείται «λάσπη». Τα οξείδια αυτά είναι 5 φορές βαθύτερα του νερού και έτσι εναποθέτονται στα πιο ήσυχα σημεία μιας εγκατάστασης (π.χ. κάτω γωνίες θερμαντικών σωμάτων). Συνέπεια των προαναφερθέντων είναι η μείωση της θερμικής επιφάνειας των θερμαντικών σωμάτων, ενώ, υπάρχει και έμμεσος κίνδυνος επιβάρυνσης της υγείας των καταναλωτών.

Τέλος, να επισημάνουμε ότι μαύρα οξείδια σχηματίζονται σε όλα τα συστήματα θέρμανσης.

3. Σχηματισμός κρούστας ανθρακικού ασβεστίου

Είναι γνωστό ότι το νερό της ύδρευσης περιέχει ανθρακικό ασβέστιο που η περιεκτικότητα του ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Η ιδιότητα του είναι να έλκεται από τις πιο ζεστές επιφάνειες επαφής με την φλόγα του θαλάμου καύσης (βλέπε καθρέφτης ή πίσω στοιχείο σε μαντεμένιους λέβητες) ή (πρωτεύων εναλλάκτης στους επίτοιχους λέβητες). Το αποτέλεσμα της κρούστας αυτής είναι η μείωση της απόδοσης του λέβητα ακόμη από το πρώτο ξεκίνημα και κατ’ επέκταση η η επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της εσωτερικής διάβρωσης όπου έχουμε συχνή απώλεια πίεσης αναγκαζόμαστε να εισάγουμε καινούργιο νερό ύδρευσης (μέσω του αυτόματου πλήρωσης) είτε μέσω του κρουνού πλήρωσης (στους λέβητες αερίου). Αποτέλεσμα είναι η είσοδος στην εγκατάσταση καινούργιου ανθρακικού ασβεστίου μέσω του νερού και ο σχηματισμός ολοένα και μεγαλύτερου πάχους κρούστας.

4. Ακαθαρσίες:

Οι ακαθαρσίες στο νερό επιδεινώνουν και «αναπτύσσουν» τη διάβρωση στα συστήματα θέρμανσης. Επιπλέον, προκαλείται και μείωση της θερμικής αγωγιμότητας των επιφανειών της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας εξόδου, καθώς και την αύξηση CO2, που αποβάλλεται μέσω των καπνοδόχων.

5. Αποτελέσματα σε σπατάλη καυσίμων και επιβάρυνση στο Περιβάλλον

Όπως προκύπτει και από τα προαναφερθέντα, στις εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού, έχουμε μια σταδιακή απώλεια της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων που πολλές φορές φθάνει και στο 35%.

Αν λάβουμε υπ’ όψη ότι σε κάθε αστική περιοχή ο κύριος όγκος των εκπομπών CO2 προέρχεται από τα σπίτια (θέρμανση +ζεστό νερό _ μαγείρεμα) τότε η θέσπιση ρυθμιστικών μέτρων για την επεξεργασία του νερού των εγκαταστάσεων θα είχε σημαντικά αποτελέσματα έναντι περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και του φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Σε προηγμένες χώρες( Ηνωμένο ΒασίλειοBS7593, Γερμανία, ΙταλίαDL 192/05 N°311,ΙσπανίαSegún el Energy Savings Trust (Fundación para el Ahorro Energético κτλ)είναι πλέον υποχρεωτική με νόμο η διαχείριση του νερού εγκαταστάσεων πριν την τεθεί σε λειτουργία.

Το κόστος για την Ελλάδα των «μολυσμένων λεβήτων» μπορεί να είναι εκατομμύρια ευρώ. Με περίπου 1,5 εκατομμύρια λέβητες κεντρικής θέρμανσης ακόμη και μια μέση απώλεια του 5% σε ένα μέσο ετήσιο κόστος καυσίμου μόνο, ας πούμε 400€, μας οδηγεί σε μια σπατάλη 30.000.000€., που μάλιστα, δεν περιλαμβάνει επαγγελματικά και βιομηχανικά συστήματα.

6. Τρόποι καθαρισμού δικτύων νερού και θέρμανσης των σωληνώσεων από αδειούχο εξειδικευμένο υδραυλικό.

Α) Χημικός καθαρισμός: Τεχνική εργασία για τον καθαρισμό δικτύων με τη χρήση χημικών προϊόντων.

Β) Μηχανικός καθαρισμός: Μέσω αποφρακτικών μηχανημάτων, τουμπόβουρτσων.

Γ) Χημικά βελτιωτικά: Αντιδιαβρωτικά – ράβδος μαγνησίου, που προφυλάσσουν τα μέταλλα.

Δ) Αντικατάσταση φραγμένων τμημάτων δικτύου. Μεγαλύτερο κόστος.

Ε) Θέρμανση και σφυροκόπηση για την αποκόλληση σκληρών μετάλλων.

ΣΤ) Αποσιδήρωση , απομαγγάνωση.

Ζ) Φίλτρανση για την απομάκρυνση οσμών και οργανικών ουσιών.

7. Πλεονεκτήματα καθαρισμού δικτύων:

Α) Καλύτερη απόδοση εγκατάστασης.

Β) Χαμηλό κόστος.

Γ) Πρόληψη για την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης

Δ) προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα για τα δίκτυα σωληνώσεων (θέρμανσης – ψύξης), ηλιακών συλλεκτών, δεξαμενών, ενδείκνυνται χημικός καθαρισμός, δηλαδή τεχνική εργασία από αδειούχο υδραυλικό με τα κατάλληλα και εγκεκριμένα χημικά προϊόντα. Σημειώνεται ότι ο συνδυασμός μηχανικού καθαρισμού (βούρτσες) και χημικού μπορεί να προσδώσει οφέλη.

Συμπεράσματα:

Αν λάβουμε υπόψη ότι σε κάθε αστική περιοχή ο κύριος όγκος των εκπομπών CO2 προέρχεται από κατοικίες, η θέσπιση ρυθμιστικών μέτρων από την Πολιτεία, η δημιουργία κανονισμού για τον καθαρισμό των δικτύων, μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, διότι, οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν χωρίς απώλειες, και δεν θα οξειδώνονται.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι αδειούχοι υδραυλικοί, που κατασκευάζουν τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ζεστού – κρύου νερού, γνωρίζοντας το αντικείμενο από την βάση του, μπορούν να αναλάβουν τους καθαρισμούς δικτύων.

Τέλος, ο καθαρισμός δικτύων μπορεί να ενταχθεί και σε προγράμματα «εξοικονομώ»

Εκτός των προαναφερθέντων, επισυνάπτουμε:

 • Συμβούλιο βιομηχανίας θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης (HHIC) –

 • BuildCert Chemical Inhibitor Approval Scheme (CIAS)

προκειμένου να διαπιστώσετε τι ισχύει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στα δίκτυα και την αποδοτικότερη λειτουργία τους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας εφόσον μελετήσετε το «παρών» σχέδιο, να επανέλθουμε».

Σημείωση: Είναι σημαντικό ότι, όλες οι μονάδες φυσικού αερίου και τα συστήματα δεν θα καλύπτουν εγγύηση στον πελάτη/χρήστη, αν η εγκατάσταση δεν φέρει πιστοποιητικό «καθαρότητας».

Close Menu