Ημερίδα ενημέρωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αδήλωτη επιχειρηματική δραστηριότητα

Ημερίδα ενημέρωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αδήλωτη επιχειρηματική δραστηριότητα

H Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ), στο πλαίσιο των συνεχών δράσεων για ενημέρωση του κλάδου και του κοινού, την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10.30 πμ., διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέματα:

• την εξοικονόμηση ενέργειας- νέα καινοτόμα προϊόντα, και την αδήλωτη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην ημερίδα μπορούν να συμμετάσχουν και να την παρακολουθήσουν, υδραυλικοί φυσικά πρόσωπα, μηχανολόγοι- μηχανικοί, συναφή τεχνικά επαγγέλματα, εκπρόσωποι εταιρειών, φορέων- οργανισμών κα.
Επίσης, όσοι πολίτες – καταναλωτές επιθυμούν, μπορούν να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής της ημερίδας εφόσον ενδιαφέρονται να ακούσουν και να ενημερωθούν επί των θεμάτων της ημερίδας και αφού πρώτα έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στην ειδική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΟΒΥΕ

Φίλες και φίλοι,
Ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων, αλλά και γενικότερα η συνεργασία και η συζήτηση μπορούν να προσδώσουν σημαντικά οφέλη τόσο για τον κλάδο, όσο και για την κοινωνία.
Τα πλεονεκτήματα συμμετοχής στην ημερίδα :

• Η επικοινωνία, η πληροφόρηση και ο διάλογος.
• Η πληροφόρηση για νέα προϊόντα και την εξοικονόμηση ενέργειας και γενικότερα για την εξοικονόμηση των νοικοκυριών.
• Η ενημέρωση για τις επιπτώσεις της παράνομης και αδήλωτης επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Η έκδοση έντυπου – βεβαίωση παρακολούθησης από την ΟΒΥΕ για όσους παραστούν στις εργασίες της ημερίδας(για τα μέλη και συναφή επαγγέλματα).

Η βεβαίωση – έντυπο παρακολούθησης και συμμετοχής στην ημερίδα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά εφόσον δηλώσετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατά την προσέλευση σας στο χώρο διεξαγωγής της ενημερωτικής ημερίδας.

Χορηγός επικοινωνίας Τεχνοεκδοτική ( T PRESS).

Μοιράστε:
Follow by Email
Facebook
Twitter
Pinterest