ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ EK TOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ του Δ.Σ.