Μητρώο πιστοποιημένων υλικών

Μητρώο πιστοποιημένων υλικών
obye logo ORIGINAL

                        ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

         ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                               Ο.Β.Υ.Ε

Στην προσπάθεια  για ποιοτικές υπηρεσίες και πιστοποιημένα υλικά,  η ΟΒΥΕ συνεχίΖει στον ίδιο δρόμο, αυτόν, του διάλογου, της ενημέρωσης και της εξωστρέφειας -πάντοτε-   σε συνεργασία με εταιρείες του χώρου, με   όραμα την ποιότητα των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Σημείωση : Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την άδεια της ΟΒΥΕ