"Νέο αίτημα της ΟΒΥΕ για ένταξη του επαγγέλματος του υδραυλικού (ΚΑΔ 4322) στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων - αυτοαπασχολούμενων".

“Νέο αίτημα της ΟΒΥΕ για ένταξη του επαγγέλματος του υδραυλικού (ΚΑΔ 4322) στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων – αυτοαπασχολούμενων”.
“Νέο αίτημα της ΟΒΥΕ για ένταξη του επαγγέλματος του υδραυλικού (ΚΑΔ 4322) στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων – αυτοαπασχολούμενων”.

Πατήστε το παρακάτω link για να διαβάσετε το αίτημα 

https://obye.gr/wp-content/uploads/2020/03/Aitima-entaksis.pdf