Ο πρόεδρος, Δημήτρης Βαργιάμης στο υπουργείο ανάπτυξης

Ο πρόεδρος, Δημήτρης Βαργιάμης στο υπουργείο ανάπτυξης

“Συνάντηση του προέδρου της ΟΒΥΕ, Δημήτρη Βαργιάμη με το γεν. γρ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού, κ. Σ. Ζαφείρη. ”

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού, κο Στρατή Ζαφείρη, στα γραφεία του Υπουργείου, στην Αθήνα – Πλατεία Κάνιγγος.
Την ΟΒΥΕ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κος Δημήτρης Βαργιάμης, ο οποίος υπέβαλε εγγράφως τα αιτήματα του κλάδου, αλλά και ανέλυσε ενδελεχώς όλα τα μείζονα θέματα που αποτελούν και αποφάσεις του ΔΣ της ΟΒΥΕ.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος έθεσε – μεταξύ άλλων – το θέμα της παράνομης επαγγελματικής δραστηριότητας, ζητώντας τη δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού στα πρότυπα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας – ΣΕΠΕ. Επιπλέον, έθεσε την ανάγκη δημιουργίας Μητρώου Συντελεστών Φυσικού Αερίου, επεξήγησε την πρόταση της ΟΒΥΕ σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ) σε συνδυασμό με την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, ενώ επισήμανε την ανάγκη θέσπισης Κανονισμού για τα δίκτυα θέρμανσης, καθώς και άλλα θέματα τα οποία αναφέρονται και στην υποβληθείσα επιστολή – αιτήματα.

Από την πλευρά της η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μέσω του πολιτικού της Προϊσταμένου, Γενικού Γραμματέα Σ. Ζαφείρη, αναγνώρισε ως ενδιαφέρουσα την πρόταση για δημιουργία Μητρώου Συντελεστών Φυσικού Αερίου ενημερωμένου και on line συνδεδεμένου με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, καθώς και την αντίστοιχη εξέταση της δυνατότητας σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Ακόμη στάθηκε θετικά στην ανάπτυξη σχετικού Κανονισμού δικτύων θέρμανσης.

Όσον αφορά την ΥΔΚΕ, τις αντιστοιχίσεις των αδειών τις προϋπηρεσίες και τις εξετάσεις για την απόκτηση αδειών, ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι έχει δρομολογηθεί ήδη η διαδικασία προκειμένου να δοθεί νέα παράταση για την αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών, ενώ για τις «παλαιές προϋπηρεσίες» ανέφερε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν ρυθμίσεις με κατεύθυνση επίλυσης του θέματος αυτού. Για τις εξετάσεις επισήμανε ότι γίνονται προσπάθειες να ξεκινήσουν και σε άλλες Περιφέρειες. Όσον αφορά την πρόταση της ΟΒΥΕ για την ΥΔΚΕ, τόνισε ότι θα μελετηθεί η σχετική πρόταση και θα υπάρξει συνεργασία. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί, ότι παρενέβη ο Πρόεδρος, Δημήτρης Βαργιάμης, επισημαίνοντας ότι η ΥΔΚΕ θα παραδίδεται δωρεάν στους καταναλωτές, και ότι βασικό μέλημα του ΔΣ της ΟΒΥΕ, είναι να διακινείται από την Ομοσπονδία και μόνο, στα ενεργά Μέλη αδειούχους υδραυλικούς, χωρίς καμία «εμπλοκή» και ταλαιπωρία για τους πολίτες.

Η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας και διαλόγου και ο Πρόεδρος ευχαρίστησε το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας.