Ο Πρόεδρος της ΟΒΥΕ, Δημήτρης Βαργιάμης στη γενική συνέλευση του συνδέσμου υδραυλικών ν. Χανίων

Ο Πρόεδρος της ΟΒΥΕ, Δημήτρης Βαργιάμης στη γενική συνέλευση του συνδέσμου υδραυλικών ν. Χανίων

Στην όμορφη πόλη των Χανίων βρέθηκε την 21η Μαΐου 2018, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Δημήτρης Βαργιάμης προσκεκλημένος από το σύνδεσμο υδραυλικών νομού Χανίων, προκειμένου να παραστεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 21/5.
Την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης «κήρυξε» ο Πρόεδρος του συνδέσμου κ. Ζαχαρίας Σταματάκης ευχαριστώντας τα μέλη για τη συνεχή στήριξή τους στις δράσεις του συνδέσμου, αλλά και ευχαριστώντας επίσης, τον πρόεδρο της ΟΒΥΕ για την παρουσία του.
Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη γενική συνέλευση του συνδέσμου, ο κ. Βαργιάμης είχε την ευκαιρία να εξηγήσει στους συναδέλφους – μέλη του συνδέσμου θέματα σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα του υδραυλικού, αλλά και να αναλύσει γενικότερα θέματα που ταλανίζουν την κοινωνία και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες υδραυλικούς. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της ΟΒΥΕ, κ. Δημήτρης Βαργιάμης κατά την ομιλία του, στάθηκε ιδιαίτερα στο μείζον ζήτημα – που πλήττει τον κλάδο – της παράνομης επαγγελματικής & αδήλωτης επιχειρηματικής δραστηριότητας, αναλύοντας τους τρόπους αντιμετώπισής του σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, επεσήμανε τους τρόπους τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας για τους επαγγελματίες υδραυλικούς που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την άδειά τους, ενώ, αναφέρθηκε στις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει η διοίκηση του συνδέσμου για την προώθηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των υδραυλικών του νομού. Επιπλέον, ευχαρίστησε ιδιαίτερα το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου για την πρόσκληση και την υπέροχη φιλοξενία.
Σημαντικό να αναφερθεί ότι οι εργασίες της γενικής συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν σε εξαιρετικό και ουσιαστικό κλίμα με κύρια χαρακτηριστικά του, το διάλογο και τη συνεργασία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών τόσο Πρόεδρος της ΟΒΥΕ, όσο και ο Πρόεδρος και τα μέλη της διοίκησης του συνδέσμου Χανίων, απήντησαν σε πολλά ερωτήματα που έθεσαν μέλη σχετικά με θέματα όπως, αδειοδότηση, προϋπηρεσία, Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης – ΥΔΚΕ.