Παγκόσμια ημέρα νερού – ανακοίνωση

Παγκόσμια ημέρα νερού – ανακοίνωση

Στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό 2016 το σύνθημα είναι “Better water, better jobs” δηλαδή Καλύτερο νερό, Καλύτερη απασχόληση, και δίνει το στίγμα του ΟΗΕ για την ικανή ποιότητα και ποσότητα του νερού που μπορεί να αλλάξει τη ζωή και τα μέσα διαβίωσης ακόμη, και να μετατρέψει τις κοινωνίες και τις οικονομίες. Το νερό μπορεί να αλλάξει τις ζωές μας αν αναγνωρίσουμε την πολιτιστική, περιβαλλοντική και οικονομική σπουδαιότητα του καθαρού νερού και αν ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την σωστή διαχείριση του με στόχο την προστασία των ποταμιών, λιμνών και των υδροφόρων οριζόντων .
Εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το νερό είναι ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια, βασική προϋπόθεση της ζωής και απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη και τον πολιτισμό. Γι’ αυτό θα πρέπει να μην το σπαταλάμε, να κάνουμε λελογισμένη χρήση στην κάλυψη των αναγκών μας και κυρίως να το προστατεύουμε από ρυπάνσεις.
θα θέλαμε να τονίσουμε το σημαντικό ρόλο που παίζουν και οι Γεωτεχνικοί Επιστήμονες στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας μας, αλλά και εξίσου, ο αδειδοτημένος και καταρτισμένος τεχνικός κόσμος που απασχολείται σε εγκαταστάσεις συσχετιζόμενες με το νερό. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε, ότι ο κλάδος μας και τα Μέλη μας, διαθέτουν τόσο την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια για τις εγκαταστάσεις αυτές, όσο και απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση, αφού συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για τη σωστή διαχείριση του νερού.
Χρειάζεται όμως και ευαισθητοποίηση από τους καταναλωτές, οι οποίοι θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά, την καλή κατάσταση του συστήματος ύδρευσης, την ένδειξη του μετρητή ύδατος, επίσης, πρέπει να απευθύνονται και σε πιστοποιημένους τεχνίτες – υδραυλικούς προκειμένου να εντοπιστούν και διορθωθούν βλάβες που μπορεί να υπάρχουν ή και διαρροές(αφανείς), και τέλος, να ενημερώνουν και την αρμόδια εταιρεία ύδρευσης.
Το νερό δεν είναι αστείρευτο. Είναι πολύτιμο αγαθό ζωής και οφείλουμε – εμείς – να το προστατεύσουμε.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ η κρίση του πόσιμου νερού χαρακτηρίζεται τόσο από τη συνεχιζόμενη μείωση της ποσότητας που διατίθεται, όσο και από την υποβάθμιση της ποιότητάς του.
Εκατομμύρια άνθρωποι από χώρες του Τρίτου Κόσμου πλήττονται από λειψυδρία, αδυνατώντας να καλύψουν βασικές καθημερινές ανάγκες σε νερό.
Με την ευκαιρία λοιπόν, της Παγκόσμιας Ημέρας του Νερού, σήμερα 22 Μαρτίου, καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους και συσχετιζόμενους φορείς για την ορθή διαχείριση του νερού, να προβούν σε συνεχείς ενημερώσεις του καταναλωτικού κοινού προκειμένου, να εμπεδωθεί ότι η λελογισμένη χρήση και διαχείριση του νερού είναι εξόχως σημαντική τόσο για το παρόν, όσο κυρίως για το μέλλον ολόκληρου του πλανήτη.

Close Menu