ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ»

Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ ακολουθούν  πληροφορίες για τους εμπλεκόμενους με το πρόγραμμα επαγγελματίες. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τι επισημαίνεται για επαγγελματίες υδραυλικών εγκαταστάσεων,  εμπόρους κ.α χρήσιμες πληροφορίες :

 1. επαγγελματίες υδραυλικών εγκαταστάσεων

Αν είστε Επαγγελματίες ή Συνεργεία Υδραυλικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Ψύξης,  μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα και να παρέχετε επιδοτούμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων Ηλιακών Θερμοσιφώνων και την  απεγκατάσταση των παλιών Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα:

α.       Εφόσον έχετε νομική ή φορολογική υπόσταση στην Ελλάδα (εταιρία, υποκατάστημα κλπ.), επιβεβαιώστε ότι έχετε μία (κύρια ή δευτερεύουσα) δραστηριότητα στον  ακόλουθο κωδικό (ΚΑΔ): 43.22.00.00 , «Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης» ή οποιαδήποτε υποκατηγορία αυτής (ΚΑΔ που ξεκινούν από το ίδιο τετραψήφιο).

Ο συγκεκριμένος ΚΑΔ είναι απαραίτητος για τη συμμετοχή σας.

β.       Κατεβάστε και διαβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος, για να ενημερωθείτε για τους κανόνες και τις σχετικές διαδικασίες https://allazothermosifona.gov.gr/to-programma/episima-engrafa-tou-programmatos/

 γ.  Υποβάλλετε Αίτηση Συμμετοχής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προμηθευτών του Προγράμματος.

Ποια είναι η εμπλοκή σας:

α.       Εφόσον η αίτησή σας γίνει δεκτή, μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες με επιδότηση σε δικαιούχους επιταγών του Προγράμματος. Οι υπηρεσίες πρέπει να αφορούν την αντικατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα και μπορεί να περιλαμβάνουν: εργασίες για την εγκατάσταση του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, εργασίες για την απεγκατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα, δαπάνες μεταφοράς, αναγκαία αναλώσιμα και εξαρτήματα.

β.       Για κάθε νέα εγκατάσταση, λαμβάνετε επιταγή επιδότησης υπηρεσίας από τον πελάτη σας, η οποία θα καλύψει μέρος της δαπάνης των υπηρεσιών που παρείχατε και τιμολογήσατε. Το ποσό της επιταγής που σας αναλογεί, το εισπράττετε απευθείας από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ) σε μεταγενέστερο χρόνο.

γ.   Για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να εκδίδετε

 • το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό παροχής υπηρεσιών, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

 Επισήμανση- σημείωση :  ΟΒΥΕ: (Η ΥΔΚΕ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ν.4712/2020 αποτελεί εκ της νομοθεσίας & βεβαίωση για την ορθή εκτέλεση των εργασιών)

δ.       Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να εισπράξετε το ποσό της επιταγής που λάβατε από τον πελάτη σας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα από τον πελάτη στον έμπορο από όπου έκανε την αγορά του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

 

 συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις  που αφορούν στους επαγγελματίες υδραυλικών εγκαταστάσεων:

 • Μπορώ να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα ως επαγγελματίας υδραυλικός εγκαταστάσεων;

Αν είστε Επαγγελματίες / Συνεργεία Υδραυλικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Ψύξης, τότε μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα και να παρέχετε επιδοτούμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων Ηλιακών Θερμοσιφώνων και την αποξήλωση – απεγκατάσταση των παλιών Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων.

Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα:

 • Εφόσον έχετε νομική ή φορολογική υπόσταση στην Ελλάδα (εταιρία, υποκατάστημα κλπ.), επιβεβαιώστε ότι έχετε μία (κύρια ή δευτερεύουσα) δραστηριότητα με τον ακόλουθο κωδικό (ΚΑΔ): 43.22.00.00 , «Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης» ή οποιαδήποτε υποκατηγορία αυτής (ΚΑΔ που ξεκινούν από το ίδιο τετραψήφιο). Ο συγκεκριμένος ΚΑΔ είναι απαραίτητος για τη συμμετοχή σας.
 • Κατεβάστε και διαβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος, για να ενημερωθείτε για τους κανόνες και τις σχετικές διαδικασίες.
 • Υποβάλετε Αίτηση Συμμετοχής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προμηθευτών του Προγράμματος.
 • Ποιες παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτονται μέσω της επιδότησης του Προγράμματος; Περιλαμβάνονται και τα εξαρτήματα/αναλώσιμα που τυχόν θα απαιτηθούν;

Οι υπηρεσίες πρέπει να αφορούν την αντικατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα και μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • εργασίες για την εγκατάσταση του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.
 • εργασίες για την απεγκατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα.

Επίσης καλύπτονται δαπάνες για τα αναγκαία αναλώσιμα και εξαρτήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

 • Πως και από ποιόν θα πληρωθώ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα εξαρτήματα που θα απαιτηθούν;

Για κάθε νέα εγκατάσταση, θα πρέπει να εξαργυρώσετε την επιταγή επιδότησης υπηρεσίας από τον πελάτη σας (στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος), η οποία θα καλύψει μέρος της δαπάνης των υπηρεσιών που παρείχατε και τιμολογήσατε. Το ποσό της επιταγής που σας αναλογεί, το εισπράττετε απευθείας από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ) σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να εκδίδετε:

 • Tο αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό παροχής υπηρεσιών, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

Σε κάθε περίπτωση, για να είναι δυνατό να εισπράξετε το ποσό της επιταγής που λάβατε από τον πελάτη σας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα από τον πελάτη στον έμπορο από όπου έκανε την αγορά του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα

 • Θα πρέπει ως τεχνικός να προβώ και στην παραλαβή του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα;

Υπεύθυνος για την παραλαβή των παλιών ηλεκτρικών θερμοσιφώνων και την προώθηση προς ανακύκλωση είναι ο έμπορος λιανικής, ο οποίος έχει προμηθεύσει τον ωφελούμενο με τον νέο Ηλιακό του Θερμοσίφωνα.

Η παραλαβή του παλιού θερμοσίφωνα από τον έμπορο αποτελεί προϋπόθεση για να μπορεί να εισπραχθεί το ποσό επιχορήγησης (τόσο για το προϊόν, όσο και για τις συμπληρωματικέ υπηρεσίες).

Το πώς θα φθάσει ο παλιός θερμοσίφωνας στον έμπορο είναι θέμα ιδιωτικής συμφωνίας.

 • Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και ποια η ευθύνη των υδραυλικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος;

Η βασική ευθύνη του επαγγελματία υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι να προβεί στην ορθή απεγκατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και αντίστοιχα στην ορθή εγκατάσταση του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να εκδίδετε:

 • το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό παροχής υπηρεσιών, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των σχετικών εργασιών(ΥΔΚΕ)
 1. Οδηγίες για εμπόρους λιανικής

Αν δραστηριοποιείστε στην πώληση Ηλιακών Θερμοσιφώνων και διαθέτετε φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής, τότε μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα και να πουλάτε στους πελάτες σας νέους Ηλιακούς Θερμοσίφωνες με επιδότηση, μεριμνώντας παράλληλα για την απόσυρση του παλιού τους Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα.

Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα:

α. Εφόσον έχετε νομική ή φορολογική υπόσταση στην Ελλάδα (εταιρία, υποκατάστημα κλπ.), επιβεβαιώστε ότι έχετε μία (κύρια ή δευτερεύουσα) δραστηριότητα με τον ακόλουθο κωδικό (ΚΑΔ): 47.59.58.15, «Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων». Ο συγκεκριμένος ΚΑΔ είναι απαραίτητος για τη συμμετοχή σας.

β.       Κατεβάστε και διαβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος, για να ενημερωθείτε για τους κανόνες και τις σχετικές διαδικασίες.

γ.  Υποβάλλετε Αίτηση Συμμετοχής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προμηθευτών του Προγράμματος.

Ποια είναι η εμπλοκή σας:

α.       Εφόσον η αίτησή σας γίνει δεκτή, μπορείτε να πουλάτε εγκεκριμένα μοντέλα Ηλιακών Θερμοσίφωνων με επιδότηση σε δικαιούχους επιταγών του Προγράμματος.

β.       Με κάθε πώληση νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, λαμβάνετε επιταγή επιδότησης προϊόντος από τον πελάτη σας, η οποία θα καλύψει μέρος της δαπάνης αγοράς. Το ποσό της επιταγής που σας αναλογεί, το εισπράττετε απευθείας από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ) σε μεταγενέστερο χρόνο.

γ.  Εφόσον παρέχετε-τιμολογείτε και τις σχετικές υπηρεσίες (μεταφορά, επαγκατάσταση παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα, εγκατάσταση νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα) μπορείτε να προχωρήσετε σε δέσμευση-εξαργύρωση και της δεύτερης επιταγής (υπηρεσιών) που έχει ο πελάτης σας στη διάθεσή του.

δ.       Σε κάθε περίπτωση, για κάθε νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα που πουλάτε με επιδότηση, έχετε υποχρέωση να παραλάβετε τον αντίστοιχο παλιό Ηλεκτρικό Θερμοσίφωνα και να τον παραδώσετε σε εγκεκριμένο Φορέα Ανακύκλωσης

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις  που αφορούν στους εμπόρους και τα καταστήματα λιανικής:

Σχετικά με τη συμμετοχή εμπόρων στο Πρόγραμμα

 • Μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα πουλώντας ηλιακούς θερμοσίφωνες σε πελάτες μου;

Ναι, εφόσον δραστηριοποιήστε στο λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσιφώνων.Όλοι οι έμποροι ηλιακών θερμοσιφώνων στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και να διαθέτουν προς πώληση τα προϊόντα τους, εφόσον συμμορφώνονται με κάποιες βασικές προϋποθέσεις και όρους του Προγράμματος.

προκειμένου να συμμετάσχετε, θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Συμμετοχής στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Προμηθευτών του Προγράμματος, η οποία είναι απαραίτητο να έχει εγκριθεί πριν ξεκινήσετε να πουλάτε επιδοτούμενες συσκευές σε ωφελούμενους του Προγράμματος.

Οι ειδικοί όροι και τα βήματα για την έγκριση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στις ακόλουθες ενότητες του Οδηγού του Προγράμματος: Ενότητες 6.1 – 6.3

 • Θα προλάβω να υποβάλω Αίτηση Συμμετοχής και αυτή να εγκριθεί πριν την έναρξη του Προγράμματος; Υπάρχει κάποια προθεσμία;

Δεν υπάρχει προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από εμπόρους λιανικής. Νέοι προμηθευτές μπορούν να εγκρίνονται καθ’  όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Η Αίτηση συμμετοχής είναι πολύ απλή και συμπληρώνεται σε λίγα λεπτά, ενώ τα ζητούμενα δικαιολογητικά είναι και αυτά απλά και συνήθως εκδίδονται άμεσα, μέσω διαδικτύου.

Κατά την έναρξη του Προγράμματος ενδέχεται να υπάρξει ολιγοήμερος φόρτος, εφόσον όλα τα καταστήματα υποβάλουν ταυτόχρονα αιτήσεις συμμετοχής. Στη συνέχεια όμως, οι αιτήσεις θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται.

 • Είμαι έμπορος λιανικής και έχω δηλωμένη ως δραστηριότητα την «47.59.58.15, Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων» αλλά όχι την «43.22, Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης». Μπορώ να παρέχω στους πελάτες μου επιδοτούμενες υπηρεσίες εγκατάστασης μαζί με την πώληση του θερμοσίφωνα;

Ναι, μπορείτε. Ως έμπορος λιανικής έχετε τη δυνατότητα τιμολόγησης των αναγκαίων συμπληρωματικών υπηρεσιών απευθείας στους ωφελούμενους του Προγράμματος.

Οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται μέσω συνεργαζόμενων επαγγελματιών & συνεργείων για τους οποίους υποβάλλετε Υπεύθυνη Δήλωση  ότι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Εφόσον κάνετε εσείς την τιμολόγηση και την εξαργύρωση της επιταγής της υπηρεσίας, δεν απαιτείται η παράλληλη εγγραφή των συνεργατών σας στο μητρώο (στο μητρώο εντάσσονται όσοι θα έχουν απευθείας συναλλαγή με το Πρόγραμμα).

Οι ειδικοί όροι και τα βήματα για την έγκριση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στις ακόλουθες ενότητες του Οδηγού του Προγράμματος: Ενότητες 6.1 – 6.3

 1. Σχετικά με τους ωφελούμενους (πελάτες), τις επιταγές τους και την αγορά προϊόντων:
 • Πως μπορώ να γνωρίζω εάν ένας πελάτης μου επιδοτείται από το Πρόγραμμα; Θα πρέπει να προσκομίσει κάποιο έγγραφο;

Θα σας το αναφέρει ο ίδιος. Δεν απαιτείται κάποιο έγγραφο, παρά μόνο να γνωρίζει το ΑΦΜ του, τον κωδικό της επιταγής, καθώς  και να φέρει  μαζί του το κινητό τηλέφωνο που έχει επιβεβαιώσει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Εσείς μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό της επιταγής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, προκειμένου να ελέγξετε αν αντιστοιχεί σε έγκυρη και διαθέσιμη επιταγή.

Επίσης, μπορείτε να εισάγετε το ΑΦΜ, τον κωδικό της επιταγής καθώς και τον κωδικό μίας χρήσης που θα αποσταλεί εκείνη τη στιγμή στο κινητό του, προκειμένου να δεσμεύσετε την επιταγή για τη μεταγενέστερη εξόφληση του παραστατικού που θα εκδώσετε.

 • Ο πελάτης επιθυμεί να προχωρήσει σε παραγγελία, αλλά χρειάζομαι κάποιες ημέρες μέχρι να παραλάβω το νέο ηλιακό θερμοσίφωνα από τον προμηθευτή μου και να τον παραδώσω στον πελάτη. Τι πρέπει να κάνω με την επιταγή στο μεσοδιάστημα; Θα κάνω κάποια δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα;

Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί παραγγελία, θα πρέπει να προχωρήσετε σε δέσμευση της επιταγής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Για το σκοπό αυτό εισάγετε στην πλατφόρμα το ΑΦΜ, τον κωδικό της επιταγής καθώς και τον κωδικό μίας χρήσης που θα αποσταλεί εκείνη τη στιγμή στο κινητό του πελάτη, προκειμένου να δεσμεύσετε την επιταγή.

Η επιταγή παραμένει δεσμευμένη για χρονικό διάστημα 30 ημερών, εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης, αλλά και η παράδοση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα του πελάτη σε εσάς. Η δέσμευση διασφαλίζει ότι στο διάστημα αυτό ο ωφελούμενος δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ίδια επιταγή για να προβεί σε παράλληλη αγορά με επιδότηση από άλλον έμπορο.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 7.2 του Οδηγού του Προγράμματος.

 • Ο πελάτης μου άλλαξε γνώμη και ζήτησε την ακύρωση της παραγγελίας πριν την παραλαβή του νέου ηλιακού. Στο μεταξύ όμως είχα δεσμεύσει την επιταγή του. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον ο παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας έχει παραληφθεί και προωθηθεί προς ανακύκλωση, ο πελάτης θα πρέπει να προχωρήσει σε αγορά νέου ηλιακού από εσάς (περιορισμός ενός προμηθευτή για αγορά νέου ηλιακού και παράδοση παλιού ηλεκτρικού). Η επιταγή θα παραμείνει δεσμευμένη και θα πρέπει να προχωρήσετε εντός των 30 ημερών (από την αρχική της δέσμευση) στην πώληση ενός εναλλακτικού Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Εφόσον ο παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας δεν έχει παραληφθεί και προωθηθεί προς ανακύκλωση, ο πελάτης μπορεί να λάβει την επιταγή του πίσω και να τη χρησιμοποιήσει σε άλλον έμπορο λιανικής, εφόσον το επιθυμεί. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προχωρήσετε σε άμεση αποδέσμευση της επιταγής μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, πριν την παρέλευση των 30 ημερών (χωρίς αναμονή αυτόματης αποδέσμευσης).

 • Τι ποσό θα πληρώσει τελικά ο πελάτης; Μπορώ να ζητήσω την εξόφληση της συνολικής αξίας του Ηλιακού Θερμοσίφωνα και να επιστρέψω αργότερα το ποσό της επιδότησης στον πελάτη με πιστωτικό παραστατικό, αφού πληρωθώ από το Πρόγραμμα; Ποια χρονική στιγμή μπορώ να χρεώσω τον πελάτη μου;

Όχι, ο πελάτης πρέπει να πληρώσει μόνο το ποσό που υπολείπεται της επιχορήγησης (δηλ. σύνολο της τιμής με ΦΠΑ μείον την τελική αξία της επιταγής). Η αξία της επιταγής θεωρείται ως τρόπος πληρωμής που εξοφλεί μερικώς το παραστατικό πώλησης. Με την επίδοσή της ο πελάτης θεωρείται ότι έχει εξοφλήσει το ισοδύναμο ποσό και υποχρεούται να καταβάλει μόνο το υπόλοιπο της πληρωμής.

Όσον αφορά το υπόλοιπο ποσό (πλην της επιχορήγησης) που καταβάλει ο πελάτης, αυτό εξοφλείται με τους τρόπους και στο χρόνο που επιλέγετε, εντάσσεται δηλαδή στη συνήθη εμπορική πρακτική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΒΥΕ

ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ : https://allazothermosifona.gov.gr/to-programma/episima-engrafa-tou-programmatos/

 

ΑΘΗΝΑ 18/5/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ