Ποιότητα «Παντού»

Ποιότητα «Παντού»

Συνηθίζουμε να μιλάμε για ποιοτικά προϊόντα πολύ περισσότερο από ότι μιλάμε και απαιτούμε, ποιοτικές υπηρεσίες. Σχεδόν πάντα όμως, το ποιοτικό προϊόν προσφέρεται σαν μέρος μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας, από την απλή μεταφορά μέχρι την μελετοκατασκευή και την μετέπειτα συντήρηση.

Στο πλαίσιο αυτό, η κάθε επέμβαση σε εγκατάσταση (νέα, επέκταση, αναβάθμιση, συντήρηση) συνιστά μια υπηρεσία που περιλαμβάνει ποιοτικά (επώνυμα, πιστοποιημένα) προϊόντα.

Για να μπορέσει ο εγκαταστάτης, να προσφέρει υπηρεσία ποιοτικά άρτια, χρειάζεται επαρκή και τεκμηριωμένη ανάλυση της ανάγκης, γνώση τρέχουσας νομοθεσίας, μελέτη σχεδιασμού εκτέλεσης και κύκλου ζωής προϊόντος, λίστα αναγκαίων πιστοποιημένων προϊόντων και εξαρτημάτων (από επώνυμους προμηθευτές και κατασκευαστές), γνώση και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών τοποθέτησης, ρύθμισης, και ελέγχου. Γίνεται σαφές ότι η ποιοτική υπηρεσία που αναφέρω ανωτέρω,παρόλο που προσφέρεται και εγγυάται από τον εγκαταστάτη,δεν εξαρτάται μόνο από αυτόν αλλά από ένα ευρύ κύκλο συνεργατών.

Ο εγκαταστάτης λοιπόν, καλείται να δημιουργήσει «δίκτυο συνεργατών» που με την σειρά του θα παρέχει υπηρεσίες ανάλογης ποιότητας ώστε να εξασφαλίζονται τα ανωτέρω. Κάνω μια μικρή παρένθεση, για να αναφέρω πώς μια βιομηχανία εξασφαλίζει ποιοτικά προϊόντα: μελετά (ερευνά) με επιστημονικό τρόπο τις ανάγκες της αγοράς, δημιουργεί και συνεχώς ενημερώνει το τμήμα ερευνών της,διασυνδέοντάς το με κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του είδους που την ενδιαφέρει, επενδύει σημαντικά ποσά στην έρευνα και εξέλιξη (προϊόντων, παραγωγικής διαδικασίας, μοντέλου διοίκησης), χρησιμοποιεί τελευταίου τύπου παραγωγικό εξοπλισμό, επιλέγει και συνεχώς επιμορφώνει το στελεχιακό της δυναμικό, συμβάλει στη κατάρτιση του κανονιστικού πλαισίου προϊόντων και εφαρμογών, καινοτομεί, προάγοντας την τεχνολογία και μεγιστοποιώντας το τελικό όφελος χρήσης των προϊόντων και υπηρεσιών της, δημιουργεί τοπικά δίκτυα συνεργατών που διαθέτουν την τεχνογνωσία, την γκάμα και τηναπαραίτητη επάρκεια.

Ο εγκαταστάτης ευθύνεται (ηθικά, εμπορικά αλλά και νομικά) τόσο για τα προϊόντα που επιλέγει όσο και για την υπηρεσία τοποθέτησης που παρέχει αλλά και για την απόδοση της εγκατάστασης.

Αν λοιπόν, μιλάμε για ποιότητα, τα παραπάνω είναι βασικά συστατικά της και η επιλογή σωστών συνεργατών είναι αναγκαία, αν όχι και ικανή, συνθήκη για να  επιτυγχάνεται.

 

Παναγιώτης  Στάπας 

Διευθύνων  Σύμβουλος  Wilo Hellas