Προκήρυξη διαγωνισμού ετήσιας ατζέντας ΟΒΥΕ

Διενέργεια “συνοπτικού διαγωνισμού” για την ανάθεση του έργου « δημιουργία εκτύπωση ετήσιας ατζέντας ΟΒΥΕ, έτους 2020»

Προδιαγραφές :

· διαστάσεις ατζέντας από : 16- 17cm πλάτος * 23- 24cm ύψος.

· ημερήσιο ημερολόγιο

· Από 12- 16 σελίδες καταχωρήσεις έγχρωμες.

· Αριθμός τεμαχίων περίπου περίπου 2000

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν μέσω ΕΛΤΑ προσφορά σε κλειστό φάκελο, στη διεύθυνση Κειριαδών 1, Πετράλωνα – ΟΒΥΕ, όροφος 2, τ.κ 11854.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών μέχρι 20/9/2019.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν στις 26/9/19 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στην οδό Κειριαδών 1 στο δεύτερο όροφο – γρ. ΟΒΥΕ.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν εντός 48 ωρών από το άνοιγμα των φακέλων στο επίσημο site της ΟΒΥΕ.

Βασικό κριτήριο επιλογής αναδόχου είναι η πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σε αντιστοιχία ανάλυσης των χαρακτηριστικών αυτής (πχ ποιότητα χαρτιού – εκτύπωσης, εξώφυλλο, θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα αν στο φάκελο περιλαμβάνεται και σχετικό δείγμα ατζέντας).

Παράδοση του έργου από τον ανάδοχο το αργότερο 45 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης.

ΑΘΗΝΑ 04/9/19