Προτάσεις – αιτήματα της ΟΒΥΕ για το πρόγραμμα, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Προτάσεις – αιτήματα της ΟΒΥΕ για το πρόγραμμα, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΑΘΗΝΑ 1/3/2018 Α.Π. 672

Προς

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

  • Υπουργό κ. Γ. Σταθάκη.

  • Αν. Υπουργό, κ. Σ. Φάμελλο.

  • Γενικό Γρ. Ενέργειας & Ορυκτών πρώτων Υλών, κ. Μ. Βερροιόπουλο.

Θέμα : Επιστολή – αίτημα του Δ.Σ. της ΟΒΥΕ

Αξιότιμοι Κύριε Υπουργέ, κ. Α. Υπουργέ, κ. Γενικέ Γραμματέα,

το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ, τον Οκτώβριου του έτους 2017, κατά τη διάρκεια συνάντησης εκπροσώπων του προεδρείου του, με το γενικό γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο Μ. Βερροιόπουλου, στην έδρα του Υπουργείου, στην Αθήνα, υπέβαλε υπόμνημα μέσω του οποίου διατύπωνε και τεκμηρίωνε προτάσεις και αιτήματα.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ, κος Δ. Βαργιάμης και ο γενικός γραμματέας κος Θ. Τουτζιαράκης, – μεταξύ και άλλων θεμάτων – ανέλυσαν ενδελεχώς στο γενικό γραμματέα κο Βερριοόπουλο, τη λειτουργία της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών( ΥΔΚΕ, ΠΔ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α άρθρο 7 και άρθρο 13 παρ: Β΄) και τα ουσιαστικά «οφέλη», που μπορεί να επιφέρει η ένταξη της ΥΔΚΕ – όπως επίσης και το αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών- ως απαραίτητη προϋπόθεση στους υποβληθέντες φακέλους προς επιδότηση στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τον περασμένο Οκτώβριο, ο κος Βερροιόπουλος, στάθηκε θετικά διακείμενος και ανέφερε ότι οι συνεργάτες του θα μελετήσουν την πρόταση αυτή, αλλά και γενικότερα όλα τα αιτήματα που αναφέρονταν στο υποβληθέν υπόμνημα, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρξει και σχετική απάντηση, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Ομοσπονδίας.

Κύριοι Υπουργοί & κύριε Γενικέ,

Το Δ.Σ. της ΟΒΥΕ, με γνώμονα την κατοχύρωση και τη διασφάλιση των καταναλωτών, με το παρόν έγγραφο, αιτείται εκ νέου, να συμπεριληφθεί η ΥΔΚΕ στα απαιτούμενα δικαιολογητικά του προγράμματος εξοικονομώ κατά τη διαδικασία υποβολής του φακέλου για έγκριση – επιδότηση.

Η ένταξη της ΥΔΚΕ στο φάκελο, αφενός θα αποτελεί εγγύηση και διασφάλιση των καταναλωτών για τις εργασίες που προβλέπει το πρόγραμμα(αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης για την Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου), καθώς, ο εγκαταστάτης- τεχνίτης, που θα επιλαμβάνεται και κατόπιν θα εκτελεί τις εργασίες: πρώτον, πρέπει να είναι κάτοχος σχετικής άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος προκειμένου να μπορεί να συντάξει και να υπογράψει τη σχετική ΥΔΚΕ. Δεύτερον, η ΥΔΚΕ υποχρεώνει τον αδειούχο εγκατάσταση(αρχιτεχνίτη, εργοδηγό) να χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών υλικά που φέρουν προδιαγραφές, καθώς μέσω της ΥΔΚΕ, κατοχυρώνεται και ο καταναλωτής, αφού η πλειοψηφία των μελών – αδειούχοι υδραυλικοί, φυσικά πρόσωπα- έχουν συνάψει συμβόλαια αστικής επαγγελματικής ευθύνης, τα οποία, κατοχυρώνουν το έργο – εγκατάσταση από τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν.

. Όπως λοιπόν, γίνεται σαφώς αντιληπτό, η ΥΔΚΕ αποτελεί, κατοχύρωση, διασφάλιση και συνδράμει στη διαφάνεια.

Σημαντικό επίσης, η ΥΔΚΕ με την ένταξή της «ως» απαιτούμενο δικαιολογητικό, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο και θα συμβάλλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, καθώς υποχρεώνει τον εκάστοτε τεχνίτη να είναι κάτοχος επαγγελματικής άδειας σε ισχύ, αλλά και επιπλέον, να εκδίδει, αντίστοιχο παραστατικό που να συνοδεύει την ΥΔΚΕ και να «αναφέρεται» στις εργασίες που εκτέλεσε. Συμπληρωματικά επισυνάπτεται ΥΔΚΕ σύμφωνα με το παράρτημα Β΄ άρθρο 13 Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α ,όπως προβλέπεται.

Ολοκληρώνοντας, παρακαλείστε θερμά, να μελετήσετε το παρόν αίτημα και να απαντήσετε εγγράφως για την αποδοχή του ή όχι. Και βέβαια, το προεδρείο της Ομοσπονδίας στη διάθεσή σας και για συνάντηση επί του θέματος.

Με εκτίμηση, για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θ. ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ

Κοινοποίηση :

  • κοινοβουλευτικά κόμματα Δημοκρατικού τόξου

  • Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κ Ε. Αχτσιόγλου

Close Menu