Σημαντική δράση του ΚΑΠΕ – Ενημέρωση μελών συνδέσμων

ΥΠΟΨΗ Δ.Σ.  ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ – ΚΟΙΝ/ΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΑΠΕ 

 Συνάδελφοι, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πραγματοποίηση ενός πιλοτικού σεμιναρίου κατάρτισης στα θέματα της αποδοτικής χρήσης του νερού και της συνεπαγόμενης εξοικονόμησης ενέργειας, στο πλαίσιο της στενής συσχέτισης μεταξύ νερού και ενέργειας (Water-Energy nexus). Το σεμινάριο, το οποίο προβλέπεται να διεξαχθεί on-line, θα έχει διάρκεια 1 ημέρας και προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου. 

Το σεμινάριο υλοποιείται από το Τμήμα Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ (www.cres.gr) και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Water efficiency and water–energy nexus in building construction and retrofit – WATTer Skills, για τις ανάγκες του οποίου έχει συσταθεί μία Εθνική Συμβουλευτική Ομάδα (ΕΣΟ) μέλος της οποίας αποτελεί και η ΟΒΥΕ . Αντίστοιχα σεμινάρια έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και στην Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, χώρες των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο, με ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ θετικό αντίκτυπο στους καταρτιζόμενους τεχνικούς.

Λόγω των τρεχουσών συνθηκών σχετικά με τον COVID-19, οι οποίες παραμένουν δύσκολες και απαγορευτικές για συναθροίσεις μεγάλου αριθμού ατόμων, η κατάρτιση θα λάβει χώρα διαδικτυακά, δηλαδή οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σεμινάριο λαμβάνοντας μία πρόσκληση μέσω ενός link που θα παραπέμπει στο κατάλληλο λογισμικού webinar (π.χ. Microsoft teams, zoom, κλπ). Το μόνο που απαιτείται από άποψη τεχνικής υποδομής είναι σύνδεση στο διαδίκτυο και ακουστικά/ηχεία & μικρόφωνο. Η χρήση κάμερας δεν είναι υποχρεωτική.

Σύμφωνα με το ΚΑΠΕ, το πιλοτικό σεμινάριο, στο οποίο μπορείτε  να συμμετέχετε και να παρακολουθήσετε έχει ως στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κατασκευαστικού κλάδου που ασχολούνται με τα θέματα της αποδοτικής χρήσης του νερού και της εξοικονόμησης ενέργειας που αυτή συνεπάγεται κατά την κατασκευή και ανακαίνιση των κτιρίων.  Αποτελεί μία πολύ σημαντική δυνατότητα για την παροχή εξειδικευμένης γνώσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ειδικά για τους τεχνικούς που ασχολούνται (ή σκοπεύουν στο μέλλον να ασχοληθούν) με τα θέματα της ορθολογικής χρήσης του νερού, διασφαλίζοντας γι’ αυτούς την δυνατότητα παροχής καλύτερων και πιο τεκμηριωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση λύσεων για την εξοικονόμηση νερού οι οποίες θα μεγιστοποιούν τις δυνατότητες για συνδυασμένη αποδοτική χρήση του νερού και της ενέργειας στα υδραυλικά συστήματα και δίκτυα των κτιρίων.

Παρακαλείσθε όπως δηλώσετε την επιθυμία για σας συμμετοχή στέλνοντας ένα email στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση, έως  τη Τρίτη 27/10/2020.      

gvezir@cres.gr, Γεωργία Βεζυργιάννη, Τμήμα Εκπαίδευσης ΚΑΠΕ.”