Συνάντηση εκπροσώπων του προεδρείου της ΟΒΥΕ με το γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Απόστολο Μακρυκώστα

Συνάντηση εκπροσώπων του προεδρείου της ΟΒΥΕ με το γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Απόστολο Μακρυκώστα

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την  Τρίτη 13/11, συνάντηση εκπροσωπών του Προεδρείου της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας(ΟΒΥΕ), με το γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Απόστολο Μακρυκώστα και το επιτελείο του, στην έδρα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Αθήνα. Η συνάντηση αυτή, ζητήθηκε από την Ομοσπονδία προκειμένου εκπρόσωποι του προεδρείου της με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Δημήτρη Βαργιάμη, να υποβάλουν και να  αναλύσουν αιτήματα του κλάδου σε σχέση  με το ισχύον Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α,  καθώς και άλλα σημαντικά θέματα όπως,  τη θέσπιση κανονισμών για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης, θέρμανσης και καθαρισμού δικτύων θέρμανσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ, αφού ευχαρίστησε το γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας για την άμεση ανταπόκρισή  του στο αίτημα της ΟΒΥΕ, στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προτάσεις τηs Oμοσπονδίας  σε σχέση με την ανάγκη θέσπισης κανονισμών για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και καθαρισμού δικτύων, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «χρειάζεται να υπάρξει ένα νέο κανονιστικό- ρυθμιστικό  πλαίσιο όσον αφορά στις εγκαταστάσεις και ειδικότερα στην κατασκευή αυτών, καθώς πρέπει να προστατευτεί το καταναλωτικό κοινό, υπενθυμίζοντας παράλληλα τις πολλές & μεγάλες ζημιές που είχαν γίνει πριν από 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, λόγω της κακοκαιρίας  αλλά και εξαιτίας- όπως επεσήμανε-  κακοτεχνιών στις εγκαταστάσεις».

 Επίσης, ο πρόεδρος κατέθεσε δύο έγγραφα της Ομοσπονδίας, αναλύοντας παράλληλα κάθε αίτημα που διατυπώνονταν σε αυτά, με κεντρικό : την άμεση ανάγκη τροποποίησης διατάξεων του ισχύοντος Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α , υπογραμμίζοντας ότι,  «το Προεδρικό Διάταγμα πρέπει να τροποποιηθεί,  γιατί πρέπει να λειτουργήσει ορθότερα,  τόσο σε όφελος  της κοινωνίας – προστασία αδειούχων και κατ’ επέκταση ποιoτικών και ασφαλών παρεχόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές, όσο και για την  προστασία των έννομων συμφερόντων των αδειούχων υδραυλικών».

 Aπό την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τόσο ο γενικός Γραμματέας κ. Α. Μακρυκώστας, όσο και το επιτελείο του και ειδικότερα  ο Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας κ. Α. Μιτιακούδης, στάθηκαν αρχικά  θετικοί  στα αιτήματα που ανέλυσε ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ, κ. Δ. Βαργιάμης, αναφέροντας ότι θα τα μελετήσουν και θα απαντήσουν σύντομα.

Ολοκληρώνοντας,  αξίζει να αναφερθεί ότι κατά διάρκεια του διαλόγου που αναπτύχθηκε με υπηρεσιακά  στελέχη της γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,  το κλίμα που επικράτησε ήταν εξαιρετικό και γόνιμο. Τον πρόεδρο της ΟΒΥΕ στη συνάντηση πλαισίωνε ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Μιχάλης Κατσαρός, ο οποίος εξίσου ανέπτυξε επιχειρηματολογία επί των προτάσεων της Ομοσπονδίας.