Συνάντηση της ΟΒΥΕ στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού

Συνάντηση της ΟΒΥΕ στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού

Συνάντηση της ΟΒΥΕ στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13/5, συνάντηση αντιπροσωπείας  του προεδρείου της ΟΒΥΕ στο γραφείου της Υφυπουργού Βιομηχανίας, κ. Θ. Τζάκρη. Επικεφαλής της ΟΒΥΕ, ήταν ο πρόεδρος, κ. Δημήτρης Βαργιάμης, τον οποίο και συνόδευε ο γενικός γραμματέας, κ. Μιχάλης Κατσαρός.
Καταρχάς, ο πρόεδρος, κατέθεσε υπόμνημα και φάκελο με έγγραφα της ΟΒΥΕ, ενώ στη συνέχεια ανέλυσε – μία προς μία- τις προτάσεις του κλάδου που περιελάμβανε το υποβληθέν υπόμνημα και τεκμηριωνόταν τόσο από το περιεχόμενό του, όσο και από τα επισυναπτόμενα έγγραφα.
Τα βασικά αιτήματα που στάθηκε και ανέλυσε ο πρόεδρος ήταν τα εξής :
1. Tροποποίηση του ΠΔ. 112/2012 επί συγκεκριμένων άρθρων.
2. Διαχείριση νερού – καθαρισμός δικτύων νερού χρήσης και δικτύων θέρμανσης. ( νέα «ξεχωριστή» επαγγελματική δραστηριότητα).
3. Δημιουργία επικαιροποιημένης Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο.
Οι συνεργάτες της Υφυπουργού και οι υπηρεσιακοί παράγοντες στάθηκαν, καταρχάς, θετικοί στις προτάσεις της Ομοσπονδίας έτσι όπως τεκμηριώθηκαν από τον πρόεδρο, κ. Δημήτρη Βαργιάμη, αναφέροντας ότι θα τις μελετήσουν και θα υπάρξει νέα συνάντηση στο προσεχές διάστημα.
Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση της ΟΒΥΕ για δημιουργία Μητρώου Συντελεστών Φυσικού Αερίου- και σύμφωνα με όσα ανέφερε υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας – βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας.