Υποχρεωτική η κατάθεση της ΥΔΚΕ στις αρμόδιες αρχές & σχετικές ρυθμίσεις για τη θεώρηση των αδειών

Υποχρεωτική η κατάθεση της ΥΔΚΕ στις αρμόδιες αρχές & σχετικές ρυθμίσεις για τη θεώρηση των αδειών

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το ν.4712