“Φυσικό αέριο : Πορεία και προοπτικές”

  “Φυσικό αέριο : Πορεία και προοπτικές”

Το φυσικό αέριο μέσα από τις εγκαταστάσεις του στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις έχει σχεδόν 20 χρόνια ζωής στην χώρα μας.

Μια χρονική περίοδο που μας παρέχει σχετικά μια πλούσια εμπειρία να το αξιολογήσουμε να το κρίνουμε και να τεκμηριώσουμε θέσεις και προτάσεις για το μέλλον του στη χώρα μας.

Αναμφίβολα το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μορφές όπως είναι το πετρέλαιο, το πέλετ, το ξύλο και άλλα.

Ο καταναλωτής δεν το προπληρώνει έχει μια καθαρή καύση, δεν μολύνει το περιβάλλων, μπορεί να αποκτήσει σχετικά εύκολα αυτονομία ως προς τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

Δίνει την δυνατότητα σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων να βρουν εύκολες λύσεις οικονομικές και με χαμηλή κατανάλωση.

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις καθορίζονται και ελέγχονται με την θεσμοθέτηση του κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων Φ.Α. έως 500mbar Αρ./Α’/οικ65982012.

Στα 20 χρόνια ζωής του Φ.Α. όσο αφορά τη διείσδυση του στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με βάση και τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεση μας είχαμε μια ικανοποιητική πορεία.

Στο πολεοδομικό συγκρότημα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας Θεσσαλίας σε όλες τις μεγάλες πόλεις η επέκταση των δικτύων έγινε με σχετικά γρήγορο ρυθμό.

Στην περιοχή της Αττικής (Αθήνα Πειραιάς κτλ) η επέκταση των δικτύων έγινε, με βάση και την πληθυσμιακή πυκνότητα της περιοχής της πρωτεύουσας με πιο αργούς ρυθμούς.

Στην πόλη τον Σερρών τα δίκτυα αερίου ξεκίνησαν εδώ και δύο χρόνια περίπου και η επέκταση τους γίνετε με αργούς ρυθμούς.

Πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι το εσωτερικό δίκτυο τον Σερρών το είχε αναλάβει η ΔΕΔΑ.

Σε πολλές περιοχές και πόλεις περιφερειακά (Λαγκαδάς, Τύρναβος, Καλαμπάκα και άλλες) το Φ.Α. έφτασε με τη μορφή CNC συμπιεσμένο δηλαδή στα 200bar.

Σε αυτή του την μορφή το Φ.Α. μεταφέρεται με ειδικές πλατφόρμες και αποσυμπιέζεται στα σημεία διανομής όπου έχει κατασκευαστεί ο ανάλογος μηχανολογικός εξοπλισμός και μεταφέρεται στα δίκτυα των πολεοδομικών συγκροτημάτων.

Με βάση τον σχεδιασμό για εξόρυξη του συγκεκριμένου υδρογονάνθρακα παγκοσμίως, αλλά και τις ανακοινώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στη χώρα μας υπάρχει η πρόθεση στα αμέσως επόμενα χρόνια το Φ.Α. να επεκταθεί σε πάρα πολλές περιοχές και πόλεις της Ελλάδος.

Το ερώτημα που προκύπτει με βάση και την εμπειρία μας ποίος θα αναλάβει να κατασκευάσει τα εσωτερικά δίκτυα των πόλεων, γνωρίζοντας ότι αρκετοί δημόσιοι διαγωνισμοί που έγιναν σε πόλεις όπως Κατερίνη και η Βέροια για τα δίκτυα Φ.Α. κρίθηκαν άγονοι.

Σε συνδυασμό και με την εμπειρία της πόλης τον Σερρών η πρόταση μας είναι, για να υπάρχουν γρήγορες διαδικασίες και ταχεία διείσδυση του Φ.Α. στις πόλεις είναι να δημιουργηθούν εταιρείες Σ.Δ.Ι.Τ. (σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) για να δοθεί το management στον ιδιότη ο οποίος θα τρέξει τα δίκτυα.

Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι πρωτοβουλίες και οι πιέσεις που θα ασκήσουν οι περιφέρειες, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί φορείς(επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις).

Όσο αφορά τις εγκαταστάσεις Φ.Α. οι οποίες όπως αναφέραμε παραπάνω καθορίζονται από τον σχετικό κανονισμό ο οποίος πρέπει να αλλάξει σε πολλές διατάξεις του να γίνει πιο ευέλικτος σε άλλες να γίνει πιο αυστηρός και σε άλλες να γίνει πιο ξεκάθαρος.

Μεγάλο βάρος πρέπει να δοθεί και στο κομμάτι των ελέγχων και των επανελέγχων με τα σχετικά πιστοποιητικά τους. Ο τρόπος που γίνονται οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι (πιστοποιητικό αντοχής και στεγανότητας, πιστοποιητικό επανελέγχου) γίνονται με τρόπο ελλειμματικό χωρίς να ελέγχεται το σύνολο των εγκαταστάσεων με ξεκάθαρο και διαφανή τρόπο.

Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων Φ.Α. μπορεί εύκολα να γίνει αξιοποιώντας τα ηλεκτρονικά μέσα με διαφάνεια και χωρίς κόστος. Τ

α προβλήματα που δημιουργήθηκαν το χειμώνα του 2017 στην βόρειο Ελλάδα και την Θεσσαλία με τις χαμηλές θερμοκρασίες πρέπει να μας προβληματίσουν όλους και κυρίως να ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία και να θεσμοθετήσει ανάλογα τόσο για τις εγκαταστάσεις Φ.Α. όσο και για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης ύδρευσης και αποχέτευσης(κανονισμοί).

Όσο αφορά τις εγκαταστάσεις Φ.Α. η πρόταση της Ο.Β.Υ.Ε.  για θεσμοθέτηση και διαχείριση μητρώου συντελεστών φυσικού αερίου θα βοηθήσει στην διαφάνεια, στην ασφάλεια, θα γίνουν πιο ποιοτικές και ασφαλείς εγκαταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα θα χτυπηθεί η παραοικονομία.

Σημαντικό βάρος θα πρέπει να δοθεί και στην εκπαίδευση του κλάδου στο σύνολο της αλλά και στο κομμάτι των εγκαταστάσεων Φ.Α. συνδυασμένα βέβαια με παρεμβάσεις στα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά και με ένα σύστημα δια βίου μάθησης γιατί οι εξελίξεις και η τεχνολογία τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Τέλος θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης για όλους όσους κατασκευάζουν εγκαταστάσεις Φ.Α. μέσα από τις πιστοποιήσεις.

Και επειδή το Φ.Α. θα είναι στην ζωή μας τουλάχιστον για τα επόμενα 50 χρόνια πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά.

Για τα παραπάνω ζητήματα η ομοσπονδία έχει επεξεργασμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις που στόχο έχουν να παρέχουν ποιοτικές εγκαταστάσεις συμβάλλοντας στην δημόσια ασφάλεια αποδίδοντας καλύτερα αποτελέσματα προς τους καταναλωτές την κοινωνία και τη χώρα.

 

ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΒΥΕ