1η Μάη. Ημέρα μνήμης και αγώνα.

1η Μάη. Ημέρα μνήμης και αγώνα.

Εκατόν τριάντα δύο χρόνια μετά την εξέγερση των εργατών στο Σικάγο, οι αγώνες της εργατικής τάξης για εργασιακά δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη παραμένουν πάντα επίκαιροι. Σήμερα, που η κυριαρχία των αγορών και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές επιτίθενται με σφοδρότητα στα εργασιακά δικαιώματα και στην εργασία γενικότερα ακυρώνοντας στην πράξη κατακτήσεις ενός ολόκληρου αιώνα, η Εργατική Πρωτομαγιά αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Σε μια εποχή που οι εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας παρέχουν τη δυνατότητα για καλύτερους όρους και συνθήκες εργασίας για όλους, οι κυρίαρχες ελίτ προσπαθούν να διαλύσουν εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα με στόχο τη βίαιη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου προς όφελός τους, διευρύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Στη χώρα μας η επίθεση των παγκόσμιων, ευρωπαϊκών και εγχώριων ελίτ με την «ανοχή» του πολιτικού προσωπικού απέκτησε ιδιαίτερη ένταση και αποτέλεσε πεδίο πειραματισμού για τη διάλυση κοινωνικών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα της χώρας και ειδικότερα των ΕΒΕ, όπως αυτό εκπροσωπείται στο υψηλότερο επίπεδό του από την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση – ΓΣΕΒΕΕ- δίνει τεράστια μάχη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων για την ύπαρξη και τη διεύρυνση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου στην Ελλάδα για τη διατήρηση και υπογραφή Σ.Σ.Ε.

Ο αγώνας των ΕΒΕ σήμερα, είναι πολυσχιδής με στόχο την εξέλιξη και ανάπτυξη ουσιαστικού κοινωνικού διάλογου (..οικονομική δημοκρατία), με ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους χωρίς αποκλεισμούς για την ανάκαμψη και ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών της χώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο κλάδος των επαγγελματιών αδειούχων υδραυλικών – όπως αυτός εκπροσωπείται από την ΟΒΥΕ- δηλώνοντας την ανάγκη για αξιοπρεπείς μισθούς και αμοιβές, νόμιμη- δηλωμένη εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα, με μοναδικό στόχο και όραμα την έξοδο από την κρίση για το καλό της χώρας.

Το Δ.Σ. της ΟΒΥΕ, τιμά την εργατική Πρωτομαγιά και αγωνίζεται για μια κοινωνία των πολλών, με πρόσβαση στην εργασία, την παιδεία και την υγεία για όλες και όλους.