Ενημέρωση μελών συνδέσμων υδραυλικών – εγκύκλιος ΥΔΚΕ

Έκδοση : 16/4/21

Πατήστε το παρακάτω link για να διαβάσετε την ενημερωτική εγκύκλιο :

https://obye.gr/wp-content/uploads/2021/04/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΚΑΙ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.docx