Ο φετινός εορτασμός της σημαντικής για τον πλανήτη ημέρας – παγκόσμια ημέρα νερού,  22 Μαρτίου – συνεχίζει να βρίσκει όλη την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή παγκόσμια υγειονομική κρίση, που έχει προκαλέσει η νόσος COVID 19.

Στην δύσκολη αυτή συγκυρία, αναδεικνύεται εντόνως ο ρόλος της επάρκειας της ποιότητας του και της χρήσης νερού στον πλανήτη μας, τόσο για την ανθρώπινη ζωή όσο και για τη γη γενικότερα.

Η φετινή παγκόσμια ημέρα για το Νερό έχει θέμα «εκτιμώντας το νερό» προσπαθώντας να αναδείξει την  αξία του νερού, που  είναι πολύ μεγαλύτερη από την τιμή που  πωλείται στους καταναλωτές.

Το νερό έχει τεράστια αξία για τα νοικοκυριά, για τα τρόφιμα, για τον πολιτισμό, για την υγεία, την εκπαίδευση, αλλά και την οικονομία. Και βέβαια, για την διατήρηση του φυσικού μας περιβάλλοντος. 

Το επάγγελμα του υδραυλικού είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη διαχείριση του νερού μέσω των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, διαχείρισης των υδάτων.

Ως εκ τούτων, η ΟΒΥΕ,  με τις συνεχείς δράσεις που πραγματοποιεί,  αλλά και με τις τεκμηριωμένες προτάσεις της  για θέσπιση κανονισμών:  στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης, καθαρισμού δικτύων θέρμανσης, αλλά και  με  θέσπιση ελεγκτικών μηχανισμών όσον  αφορά στα προϊόντα υπηρεσίες , κατασκευές, καθώς και για αυτούς που  ασκούν το επάγγελμα,  θεωρεί ότι  θα υπάρξουν   ποιοτικότερες  κατασκευές   και υπηρεσίες, κυρίως όμως θεωρεί  ότι θα συμβάλουν στο να χτιστεί μια διαφορετική κουλτούρα τόσο στον τεχνικό κόσμο,  όσο και στην κοινωνία γενικότερα για εξοικονόμηση νερού και υδάτινων πόρων.

Επίσης, αποτελεί επείγουσα ανάγκη ο σχεδιασμός μιας συντεταγμένης και σταθερής πολιτικής, που να διασφαλίζει τους υδατικούς πόρους της χώρας, και ιδιαίτερα του πόσιμου νερού και να θέτει το υψηλού επιπέδου τεχνικό και επιστημονικό δυναμικό της χώρας στη διάθεση της κοινωνίας, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ορθή χρήση και διαχείριση του νερού και αφετέρου η κοινωνία, η χώρα και ο πλανήτης.

Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι ο στόχος 6 των βιώσιμων στόχων της χιλιετίας (SDG 6 Η.Ε.) είναι να διασφαλίσει ασφαλές νερό και αποχέτευση για όλους.