#world_environment_day

#world_environment_day
IMG_0678

#WOrld_environment_day

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Καθιερώθηκε πριν από πενήντα χρόνια από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και από το 1973 έως σήμερα φέρνει στο προσκήνιο τις πιεστικές περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας, προσκαλώντας τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να δεσμευτούν για την προστασία του πλανήτη. Για το 2023 η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με κεντρικό σύνθημα #BeatPlasticPollution, προτρέπει σε μια παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα πλαστικά. Εκατομμύρια άνθρωποι από περισσότερες από 150 χώρες θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό της. Η  φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος  αποτελεί μια υπενθύμιση ότι οι ενέργειες των ανθρώπων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης  από πλαστικά έχουν σημασία.
Η Ακτή Ελεφαντοστού φιλοξενεί φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος  και το θέμα της εκδήλωσης της σημερινής 5ης Ιουνίου είναι οι λύσεις για την ρύπανση από τα πλαστικά και η επιτάχυνση των δράσεων  που  θα απομειώνουν  το καταστροφικό αποτύπωμα  στον πλανήτη  από την ανεξέλεγκτη χρήση πλαστικών.

Όλοι χρειαζόμαστε ένα υγιές Περιβάλλον και την προστασία των πόρων της γης, προκειμένου να ικανοποιήσουμε και τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών.

H διοίκηση της OBYE, κάθε έτος, καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με το Περιβάλλον, και θέτουν ως διαρκή στόχο τους,  να προβληματίσουν και να ευαισθητοποιήσουν την Πολιτεία, έτσι ώστε να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος και για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, που πρέπει να είναι φιλικές και ορθά λειτουργούσες τόσο για το Περιβάλλον, όσο και για τον άνθρωπο, έτσι ώστε να διασφαλίζουν τη δημόσια  υγιεινή και να είναι ενεργειακά ωφέλιμες και Περιβαλλοντικά φιλικές.

Προτάσεις :

#Δημιουργία_θέσπιση_κανονισμών  για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης(& καθαρισμός δικτύων θέρμανσης), ύδρευσης και αποχέτευσης(βιολογικοί καθαρισμοί).
H δημιουργία και θέσπιση επικαιροποιημένων κανονιστικών πλαισίων σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής,  αφενός θα επιτύχουν ενεργειακή εξοικονόμηση  έως και 40%, και αφετέρου  θα  μειώσουν  κάθε επιβλαβές  «αποτύπωμα»  από οξείδια  σιδήρου και από άλατα.
#Ορθή_διαχείριση_των_λυμάτων και των όμβριων υδάτων μέσα από ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο. Η δημιουργία αναγκαίων υποδομών για την ορθή  διαχείριση αστικών λυμάτων, θα συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και είναι προϋπόθεση για την προστασία του Περιβάλλοντος.
Οι προαναφερθείσες προτάσεις έχουν, σαφώς,  ως κυρίαρχο σκοπό τους: την προστασία της δημόσιας υγιεινής και του Περιβάλλοντος.

Ολοκληρώνοντας, είναι ανάγκη να ανοίξει διάλογος στη χώρα μας, έτσι ώστε να υπάρξει μια διαρκής ενημέρωση των πολιτών με σαφές μήνυμα για αλλαγή κουλτούρας με στόχο τη διαμόρφωση φιλικών συνθηκών για το Περιβάλλον και τον πλανήτη γενικότερα.

News Room

1η δημοσίευση ΟΒΥΕ : Δ.Τ., 05/06/2023