Ιστορία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ –
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ Ο.Β.Υ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΒΥΕ, Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ 1964 Δύο σημαντικές στιγμές στην ιστορία του Κλάδου

Η πρώτη Γ. Σ. Της ΟΒΥΕ

Η πρώτη αιρετή Διοίκηση της ΟΒΥΕ

Από αριστερά: Δ. Κουτσογιαννάκης Π. Τριανταφύλου, Κ. Κουτσαφύρας, Ν. Βουρεξάκης, Β. Λαβίδας. , Σ. Ράμτσιος, Ν. Χριστοδούλου, Δ. Μούχος, Σ. Αναγνωστόπουλος

Μια ιστορική στιγμή για τον Κλάδο

25 - 5 – 1989 Ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ Σπύρος Αναγνωστόπουλος Υπογράφει το σχέδιο Π. Δ. 38/91. Δεξιά του ο Αλέκος Ζάνος και Μιχάλης Μαρινόπουλος Και αριστερά του οι Μάκης Καρατράσογλου και Δημήτρης Πάλλας. Οι άλλοι δεν φαίνονται.

Μερικοί από τους Συνάδελφους

που έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ιστορία του Κλάδου (Από όσες φωτογραφίες βρέθηκαν)

Νίκος Βουρεξάκης 

Πρώτος πρόεδρος της ΟΒΥΕ

1964 – 1972

Βασίλειος Λαβίδας

Πρόεδρος ΟΒΥΕ

1972 – 1978

Γιώργος Τζάνος

Πρόεδρος ΟΒΥΕ 

1978 – 1980

Σπύρος Αναγνωστόπουλος

Πρόεδρος της ΟΒΥΕ

1980 – 1984 και 1986 – 1999

Κώστας Κατημερντζής

Πρόεδρος της ΟΒΥΕ

1984 – 1986

Γιώργος Κωνσταντέλος

Πρόεδρος ΟΒΥΕ

2009 – 2014

Ηλίας Χούντας

Πρόεδρος της ΟΒΥΕ

2/2014 – 6/2014

Αριστοτέλης (Τέλης) Παπακονδύλης

        Πρόεδρος της ΟΒΥΕ

1999 – 2009

Δημήτρης Βαργιάμης

Σημερινός πρόεδρος της ΟΒΥΕ

 Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 1962 -2000