Συνεχής αγώνας για την προάσπιση του κλάδου

Συνεχής αγώνας για την προάσπιση του κλάδου

Η διοίκηση της ΟΒΥΕ, στο πλαίσιο του αγώνα  για προστασία της εργασίας  των μελών αδειούχων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ όλης της χώρας, προχώρησε στην αποστολή επιστολής -εκ νέου- την οποία και κοινοποίησε σε Α.Τ της χώρας με στόχο τον περιορισμό της παράνομης και αδήλωτης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η επιστολή πραγματεύεται και συγχρόνως τεκμηριώνει την ισχύουσα νομοθεσία, και ως εκ τούτων, ζητείται η ευαισθητοποίηση  των αρμοδίων υπηρεσιών
έτσι ώστε να υπάρξει ένα ουσιαστικό και διαρκές δίκτυ προστασίας, τόσο για τους αδειούχους τεχνίτες υδραυλικούς, όσο και για τους αποδέκτες (καταναλωτές) των υπηρεσιών

Η δράση αυτή, αποτελεί το πρώτο στάδιο για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων των αδειούχων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

Γραφείο Τύπου 7/6/2017

Παρατίθεται περιεχόμενο της επιστολής που υπογράφεται απο τη διοίκηση της ομοσπονδίας.

 

«Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ), πανελλαδικό όργανο εκπροσώπησης του κλάδου των επαγγελματιών αδειούχων υδραυλικών, με την παρούσα επιστολή και με γνώμονα την προστασία των έννομων συμφερόντων των μελών της, απευθύνει έκκληση και επισημαίνει τα εξής:

Α) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.3982/11- άρθρο 12 και Κ.Υ.Α. ΑΡ. Φ. 2540/7-11-11 ΦΕΚ Β΄ αρ. Φ.Γ.9.6 / οικ. 15712/2013),  αλλά,  και σύμφωνα με παλαιότερο νόμο, ο οποίος ισχύει (ΑΝ 501/37), ζητούμε από το αρμόδιο Υπουργείο την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα έννομα συμφέροντα των μελών μας,  η ασφάλεια των καταναλωτών, αλλά και να μην υπάρχουν απώλειες εσόδων για το κράτος (φοροαποφυγή – εισφοροδιαφυγή από παράνομη επαγγελματική δραστηριότητα).

Ειδικότερα:

➢ Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, κανείς δεν μπορεί να ασκεί τεχνικό ή άλλο επάγγελμα, χωρίς να κατέχει την εκ του νόμου απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Τόσο το άρθρο 12 του ν.3982/11, όσο και η Κ.Υ.Α. υπ. αρ. 2540/7-11-11αρ. Φ.Γ.9.6 / οικ. 15712/2013, ορίζουν σαφείς κυρώσεις για όσους ασκούν υδραυλικές και λοιπές εργασίες χωρίς να κατέχουν τη σχετική άδεια.

Επιπλέον, και ειδικότερα σύμφωνα με τον ΑΝ 501/37, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, όσοι εκτελούν έργα – εργάζονται, χωρίς άδεια ή πτυχίο, καθώς, επίσης και όσοι αναθέτουν εργασίες σε άτομα χωρίς άδεια ή πτυχία, διώκονται κατόπιν μήνυσης των κατά τόπους επιθεωρητών ή εποπτών εργασίας ή των οικείων αστυνομικών τμημάτων, οι διώξεις αυτές γίνονται είτε αυτεπάγγελτες, είτε κατόπιν αίτησης ιδιώτη. Οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι χρηματικές ή επιβολή ποινής φυλάκισης 1 – 3 μήνες. ….

……. περισσότερα για την επιστολή που υπογράφεται από τη διοίκηση στο τηλ 2103416064

 

Close Menu