Παρέμβαση της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας επί του Σ/Ν – νέου κλιματικού νόμου

Η ΟΒΥΕ στο πλαίσιο σημαντικών παρεμβάσεων της, απέστειλε – σήμερα 23/5/2022- επιστολή στην διαρκή επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της βουλής των Ελλήνων- στους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων…,  τεκμηριώνοντας προτάσεις σε σχέση με το κατατεθέν Σ/Ν –  κλιματικό νόμο. 
Η ΟΒΥΕ- μεταξύ άλλων – στην επιστολή της, επισημαίνει την ανάγκη για λήψη μέτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων, που θα σχετίζονται με την ποιότητα των εγκαταστάσεων. 

ΑΘΗΝΑ 23/5/22 Α.Π. 73 Α/Α

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΒΥΕ

επι του Σ/Ν Εθνικός κλιματικός νόμος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο:

«Εθνικός Κλιματικός νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Προς Πίνακας Αποδεκτών

Αξιότιμες/οι  κυρίες και κύριοι,

Σύμφωνα με την εισαγωγή και διατάξεις στο ανωτέρω Σ/Ν μεταξύ και άλλων, ορίζεται ως σκοπός του, η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για την βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και  κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας και τη διασφάλιση της σταδιακής  μετάβασης στην  κλιματική ουδετερότητα εως το 2050.

Καταρχάς, πρέπει να υπογραμμισθεί με το παρόν, ότι ο κλάδος των επαγγελματιών αδειούχων υδραυλικών,  που εκπροσωπείται νομίμως, στο ανώτερο επίπεδό του από την Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ, σχετίζεται άμεσα,   τόσο με τις εγκαταστάσεις των κτηρίων, όσο και κατ΄επέκταση με την κλιματική αλλαγή. Αυτό τεκμηριώνεται από  τον εξής βασικό λόγο: για να περάσει η χώρα στην κλιματική ουδετερότητα θα διαδραματίσει  σημαντικό ρόλο η σύγχρονη κατασκευή, και  οι ποιοτικές – μη ενεργοβόρες   εγκαταστάσεις από εξειδικεύμενους  πιστοποιημένους εγκαταστάτες.

Επίσης, το υπό διαβούλευση Σ/Ν, αναφέρεται σε μέτρα μείωσης εκπομπών ρύπων από τα κτήρια(απαγόρευση πώλησης και εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης και πώληση αποκλειστικά πετρελάιου θέρμανσης αναμεμειγμένου με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα). Όσον αφορά στην προαναφερθείσα αναφορά…περί μείωσης των κτηρικών ρύπων, είναι ορθή, επιτρέψτε μας όμως, να καταθέσουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις, αλλά και προβληματισμούς  τόσο για την εν λόγω αναφορά, όσο και γενικότερα για το Σ/Ν.

  • Στο Σ/Ν προβλέπεται η σταδιακή κλιματική ουδετερότητα, όμως δεν αναφέρεται με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί αυτό, αφού δεν υπάρχει διατύπωση  για την  ποιότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες αν δεν κατασκευαστούν σωστά,  η μετέπειτα χρήση τους θα τις καθιστά αυτομάτως  ενεργοβόρες για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τη χώρα. Η ορθή κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων αποτελεί το  αρχικο πεδίο για την ορθή λειτουργία ενεργειακών και κλιματικά ουδέτερων κτηριών. Ειδικότερα, πρέπει να επισημανθεί  ότι μια εγκατάσταση θέρμανσης εξοικονομεί ενέργεια όταν όλο το σύστημά της είναι σωστά εγκατεστημένο, έχουν χρησμοποιηθεί υλικά με προδιαγραφές και η εγκατάσταση έχει εκτελεστεί από πιστοποιημένους εξειδιεκεύμενους αδειούχους τεχνικούς.
  • Πώς λοιπόν θα υπάρξουν ενεργειακά – έξυπνα κτήρια και εγκατάστασεις, όταν δεν «διασφαλίζεται» από πουθενά η ποιότητα των εγκαταστάσεων ;
  • Πώς θα διασφαλιστεί η σταδιακή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα όταν οι περισσότερες εγκαταστάσεις εκτελούνται ανευ μηχανολογικής μελέτης;

Συνεπώς με την παρούσα  παρέμβασή μας, επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι το όλο εγχείρημα για μετάβαση σε περίοδο κλιματικής ουδετερότητας, δεν έχει σωστές βάσεις και σωστή αφετηρία.

Η χώρα οι κατασκευές και οι εγκαταστάσεις, χρειάζονται κανονισμούς, ελεγκτικούς μηχανισμούς και σύγχρονο εκαπιδευτκό σύστημα.

Όσον αφορά στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις(θέρμανση), δεν υπάρχουν κανονισμοί. Οι εγκαταστάσεις αυτές, εκτελούνται σύμφωνα και με βάση κυρίως την εμπειρία με αποτέλεσμα να προκύπτουν  τεχνικά σφάλματα και εντέλλει στη συνέχεια τα κτήρια να λειτουργούν ενεργοβόρα, μη αποδοτικά, και τέλος και  επιβαρυντικά για τους καταναλωτές. Επίσης, δεν υπάρχουν κατάλληλοι και ανεξάρτητοι ελεγκτικοί μηχανισμοί,  που να ελέγχουν τη πρόοδο του έργου, την καταλληλότητα και τις προδιαγραφές των υλικών, την τεχνογνωσία και την άδεια του εγκαταστάτη. Επικρατεί ένα χάος και συντηρείται  ένα παρασιτικό σύστημα που διογκώνεται από  την παράτυπη εργασία και επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά  κυρίως δεν παρέχει ποιοτικές και αποδοτικές εγκαταστάσεις,  θέτοντας έτσι  σε κίνδυνο την ενεργειακή ικανότητα των κτηρίων και σε πολλές περιπτώσεις τη δημόσια υγιεινή και ασφάλεια. Ουδείς,  όμως,  ασχολείται με αυτό το στρεβλό σύστημα που επικρατεί στο πεδίο των κατασκευών και των εγκαταστάσεων.

Επομένως, είναι  επιτακτική ανάγκη να υπάρξει άμεση λήψη πρωτοβουλίων και νομοθετική ρύθμιση για τα εξής :

1.Δημιουργία και  θέσπιση κανονισμών στις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ύδρευσης, και αποχέτευσης

2.Δημιουργία και θέσπιση κανονισμού για τον καθαρισμό των δικτύων θέρμανσης, τα οποία εξοικονομούν έως και 40% ενέργεια όταν καθαριστούν απο τα οξείδια του σηδίρου και τα άλατα. Η προαναφερθείσα  επαγγελματική δραστηριότητα είναι υποχρεωτική σε πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης

3. Δημιουργία και θέσπιση ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού για όλες τις κτηριακές κλπ εγκαταστάσεις.

4.Εκσυχρονιμσμός του εκπαιδευτικού συστήματος, αναμόρφωση του πρακτικού μέρους και των ειδικών δεξιότητων που είναι αναγκαίες για νέους σύγχρονους και υψηλού επιπέδου τεχνικούς. 

5.Δημιουργία και θέσπιση φορέα πιστοποίησης και ελέγχου για το σύνολο των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά των θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων.

EK TOY Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ

ΠΡΟΣ :

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΚΕ

ΜΕΡΑ 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

KOINOΠΟΙΗΣΗ: ΓΣΕΒΕΕ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ