“Η ΟΒΥΕ, πάντοτε  θα στέκεται δίπλα στην κοινωνία, διότι ο κλάδος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής”.

Το καταστροφικό πέρασμα της πύρινης λαίλαπας για ακόμη ένα καλοκαίρι, προκαλεί βαθιές και επώδυνες πληγές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και κατ’επέκταση στην κοινωνία και στη χώρα.

Είναι μείζονος σημασίας η προστασία της ανθρώπινης ζωής, και κατ’επέκταση του Περιβάλλοντος.

Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν άμεσες ενέργειες από την Πολιτεία στο τομέα της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης κατά την έναρξη πυρκαγιών, έτσι ώστε να αποτρέπονται μεγάλες καταστροφές.

Σαφώς, και οι κλιματικές συνθήκες είναι απρόβλεπτες, όμως επειδή ήδη από πέρυσι, αλλά και από το «φονικό» 2018, η χώρα και η κοινωνία έχει βιώσει βαθιές και επώδυνες πληγές, κρίνεται αναγκαίο να υπάρξουν πρωτοβουλίες για τον έλεγχο των εκτάσεων πρασίνου μέσω συστημάτων νέων τεχνολογιών, όπως χρήση “drones”τουλάχιστον κατά τις ημέρες, που ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι υψηλός.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ήδη  με πρωτοβουλία κάποιων Δημοτικών Αρχών η χρήση “drones”εφαρμόζεται.

Επίσης, χρειάζονται να γίνουν στοχευμένες δασοπονικές παρεμβάσεις, όπως μέσω της δενδροφύτευσης “ειδικών δασοπονικών ειδών”, τα οποία θα αποτελούν ένα ουσιαστικό ανάχωμα στη διασπορά & μετάδοση  των πυρκαγιών.

Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη θεσμική παρέμβαση για την ουσιαστική συμμετοχή της δασικής υπηρεσίας στην όλη προσπάθεια – ιδιαίτερα όσον αφορά στο πεδίο της πρόληψης και της πυρόσβεσης.

Η ΟΒΥΕ, στέκεται και συμπαραστέκεται στους πληγέντες των πληγεισών περιοχών της Αττικής και της Περιφέρειας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, και ζητά την άμεση καταγραφή όλων των ζημιών  που προκλήθηκαν, και την τάχιστη  αποκατάσταση αυτών στην πράξη.

Η ΟΒΥΕ, πάντοτε θα στέκεται δίπλα στην κοινωνία, διότι ο κλάδος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.

ΟΒΥΕ, Αθήνα 22/7/2022

News Room